Statsråd Erna Solberg møtte i går hundrevis av ordførere i Oslo og måtte tåle et stormløp mot regjeringens politikk. Men ministeren lot seg ikke skremme. I stedet garanterer hun et stramt statsbudsjett.

— Ja, det stramme budsjettet vil komme til å gå ut over alle deler av offentlig sektor. Noen områder vil måtte redusere aktiviteten og det vil komme til å berøre folk, sier Solberg.

Selvforskyldt krise

Hun legger hovedansvaret for krisetendensene i kommuneøkonomien på kommunene selv som ikke har gjort de omstillinger som har vært nødvendige.

— Det er en krise nå, og mange kommuner har et akutt behov for å kutte i utgiftene, sier Solberg til Bergens Tidende. En av hovedårsakene til dette er at mange har skjøvet en nødvendig omstilling foran seg, mener hun.

— Så det er en selvforskyldt krise som kommunene selv må ordne opp i?

— Ja, dette må de ordne opp i selv. Erna Solberg sier dermed at kommunene ikke trenger å vente på statsbudsjettet. Der vil de ikke finne løsningen på de økonomiske problemene.

Innkjøpsgevinst

Erna Solberg får støtte i sitt syn i en fersk undersøkelse fra revisjons- og konsulentselskapet Ernst & Young. De konkluderer med at kommunene kan spare seks milliarder kroner ved å effektivisere sine innkjøpsrutiner.

Morten Thuve i Ernst & Young sier at nær halvparten av Norges 434 kommuner har mer enn 1000 leverandører.

— Det er et uforholdsmessig høyt tall, og en viktig årsak til kostbare kommunale innkjøp, sier han.

Ernst & Young peker på organisering, samarbeid, kompetanse, rutiner og systemer som sentrale elementer hvis kommunene skal kunne spare penger på innkjøp.

Det er en av landets fremste spesialister på området, sjefskonsulent Harald Bjelke i Cap Gemini Ernst & Young, enig i:

— Mange kommuner har ikke fokusert nok på dette. Kommunene vil fortsette å tape penger, hvis de ikke bedrer systemer og sørger for et kontinuerlig fokus på innkjøp. Det er en rekke faktorer som påvirker kostnadsnivået, sier Bjelke. Han peker ikke minst på at mindre kommuner må gå sammen i et samarbeid om innkjøp og store kommuner bør etablere datasystemer for å effektivisere innkjøpene.

Hard KrF-kritikk

Det var Kommunenes Sentralforbund som i går hadde ordførerkonferanse i Oslo. Erna Solberg ble forsøksvis omfavnet av sine egne, men måtte tåle et råkjør fra så vel Ap- som KrF-ordførere.

— Du sier at kommunesektoren er inflasjonsdrivende. Men hva i Herrens navn er inflasjonsdrivende, om ikke skattelettelser er det? spurte en KrF-ordfører. Erna Solberg måtte svare på en rekke spørsmål knyttet nettopp til regjeringens planer om 31,5 milliarder kroner i skattelettelser i stortingsperioden. Mange ordførere hevder at skattelettelser går på bekostning av velferdstilbudet i kommune-Norge.

Barnehagesaken

Samtidig advarer ordførerne på det sterkeste mot alle de statlige reformene som innebærer pålegg om kommunal oppfølging. Det gjelder reformer HVPU, enerom til eldre og barnehagesatsing.

Problemet er at Stortinget vedtar og etablerer forventninger i befolkningen, mens det er ordførerne og lokalpolitikerne som ikke klarer å følge opp og som må kutte i annet tjenestetilbud fordi Stortinget ikke fullfinansierer reformene.

Ordførerne ga ganske enkelt Erna Solberg beskjed om at maksimalpriser på barnehager og full barnehagedekning er noe de er redde og frykter.

Erna Solberg er enig i at kommunene ikke vil klare å følge opp stortingsflertallets vedtak fra i fjor.

— Det er en umulighet for kommunene å klare utbygging til full dekning i løpet av den tidsperioden Stortinget har vedtatt, sier Solberg som legger til at regjeringen vil peke på disse utfordringene i Statsbudsjettet.