Til tross for at Havnå har innrømmet en viktig rolle i forbindelse med dødsranet, så er det ikke sikkert at han vil bli dømt for medvirkning til grovt ran med døden til følge.

— Man kan bare bli dømt for det retten kan bevise at man kjente til. Hvis man bare trodde det skulle skje et grovt tyveri, og retten ikke klarer å bevise mer enn dette, kan man ikke dømmes for noe mer enn grovt tyveri, selv om det faktisk skjedde et ran, sier Erling Johannes Husabø, professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.

Dan Pettersen forklarte i går at han hadde leide ut huset sitt til David Toska, og at det ble plassert en rekke bager i boligen. Likevel varslet han ikke politiet. Ved ett tilfelle gjenkjente han en person fra torpedomiljøet i Oslo hjemme hos seg selv. Og etter dødsranet, da han visste at en politimann var drept, fant han en av ranerne hjemme i stuen - skutt i låret.

Ved alle tre anledningene hadde han muligheten til å slå alarm, men gjorde det ikke.

Husabø kommenterer Pettersens forklaring slik:

— .Ingen kan komme i medvirkeransvar etter at handlingen er utført. Hvis man stiller en leilighet til disposisjon for ranere etter ranet kan man bare dømmes for medvirkning dersom man på forhånd visste at de som vil låne leiligheten skulle gjennomføre et ran, eller at man skjønte at dette kunne være et mulig utfall.

— .Pettersen fikk like etter ranet fikk vite hvem fem av Nokas-ranerne var, men unnlot å gå til politiet med informasjonen. Hva betyr dette?

— .Det er ikke straffbart å holde tett på slik informasjon, så sant man ikke aktivt motarbeider politiets etterforskning, sier Husabø.

I forhold til skyldspørsmålet understreker Husabø at medvirkning til ran rettslig sett er likestilt med selve utførelsen av ranet.

— .Men hvilken rolle retten finner det bevist at hver enkelt raner hadde, vil få betydning for straffeutmålingen. Utføreren vil normalt få strengere straff enn medvirkeren, men vi kan også tenke oss at medvirkeren straffes strengest dersom vedkommende for eksempel er bakmannen som trekker i trådene uten å være med på selve ranet, sier han.

— Hvor mye betyr det for påtalemyndigheten å kunne knytte den enkelte tiltalte til selve gjerningen på Domkirkeplassen eller i Nokas-lokalet?

— Det er grunn til å anta at man vil straffes strengere dersom retten klarer å bevise deltakelse under selve ranet. Hvor mye, er vanskelig å si. Når det gjelder straffeutmålingen er det mange individuelle forhold som spiller inn.

KAN SLIPPE: Hvis Erling Havnå bare trodde det skulle skje et grovt tyveri, så kan han ikke dømmes for mer enn det.
SCANPIX