— Helikopteret skal kunne brukes i jakten. Men da må jegerne på forhånd vite hvor flokken er. Jegerne har anledning til å skyte ulv med hagle fra helikopteret, sier informasjonssjef Siv Ødegård i Direktoratet for Naturforvaltning til NTB.

P4 melder at helikopteret fra Jämtlandsflyg kom til Norge onsdag. Direktoratet for naturforvaltning (DN) skal tidligere ha brukt samme firma og pilot ved blant annet ulveuttak og merking av ulv. Ødegård bekrefter at direktoratet har en avtale med Jämtlandsflyg.

Ulv i Stortinget Mens ulvejakten onsdag fortsatte i Østerdalen var ulven tema også i Stortinget.

Miljøvernminister Siri Bjerke utelukket ikke at jakten på ulv i framtida kan ta andre former da hun svarte på et spørsmål fra Grethe Fossum (Ap).

I svaret ligger en antydning om at også elgjegere skal kunne skyte ulv som forviller seg inn i områder som skal være ulvefrie.

Den pågående jakten i Østerdalen har møtt kritikk også fra jegerhold. Norges Jeger— og Fiskerforbund krever at det i stedet for dagens ordning med mekanisert og profesjonell jakt innføres lisensjakt på ulv der alle jegere kan delta.

Inntil onsdag ettermiddag var det ikke skutt noen flere ulver i Atndalen, og ikke ble heller ikke sett spor etter ulv. Jaktforholdene var gode med halvskyet vær, sol og 4-5 minusgrader.

Svenske planer Miljøvernministeren konkluderte ellers med at ulven som ble skutt er norsk og ikke svensk.

— Ulven som skytes er på norsk område. Derfor må den også sies å være norsk, sa hun.

Miljøvernministeren sa også at det norske målet om en ulvestamme på 8 — 10 familier i grenseområdet står fast, selv om svenskene har planer om å øke antallet ulv i grenseområdet til 200, kanskje senere helt opp til 500 dyr.

Ut av WWF Grethe Fossum stilte også spørsmål ved at Miljøverndepartementet oppnevner en representant til styret for WWF.

Hun viste til at organisasjonen er aktiv i kampanjen mot ulvejakten, og til dels har forsøkt å sverte Norges rykte som miljønasjon i utlandet.

Miljøvernminister Siri Bjerke sa at styrerepresentasjonen har historiske og formelle årsaker. WWF er en stiftelse som kan motta støtte som bidragsyteren kan kreve skattefradrag for. Dette forutsetter igjen at staten oppnevner en representant til styret.

Direktoratet for naturforvaltning har henvendt seg til politiet for å få ro omkring ulvejakta i Østerdalen. Det bekrefter politiinspektør Jostein Løken i Østerdal politidistrikt overfor NTB. Dermed kan det i løpet av få dager bli nedlagt ferdselsforbud i revirområdet til Atndalsflokken.

Dilemma Skal politiet effektivt klare å håndheve et generelt ferdselsforbud, kreves det store ressurser. Å holde folk flest borte fra et 700 kvadratkilometer stort område vil være en formidabel, for ikke å si uoverkommelig oppgave. Dessuten har politiet et annet dilemma; retten for folk flest til å ytre seg.

Årsaken til at spørsmålet om slikt forbud er reist, er de episoder som jaktlaget opplevde tirsdag med trafikk av hundespann inne i området og med et helikopter fra TV2 hengende over seg.

— Turgåerne kan vi egentlig leve med. Hvis vi kommer oss ubemerket ut i terrenget, vil neppe folk på ski være til særlig sjenanse for ulvejakta, sier mediekoordinator Svein Nic. Norberg i Direktoratet for naturforvaltning til NTB. Han opplyser at TV2 har gått med på ikke å bruke helikopter i området uten å rådføre seg med Direktoratet for naturforvaltning på forhånd.

NTB