— Begrepet «terrorisme» ligger veldig tett opp til det vi kan kalle borgerkrigsliknende opprør. Lovteksten er ikke rettet spesifikt mot angrep på norske myndigheter. Loven rammer alle dem som har deltatt i en væpnet opposisjon, uansett hvor. Slik det ser ut for meg, forplikter vi oss gjennom denne loven til å straffe eller utlevere for eksempel burmesiske opposisjonelle, hevder generaladvokaten.

Avdelingsdirektør Knut Erik Sæther i Justisdepartementet vil se nærmere på generaladvokatens utspill.

— Det er en målsetting for departementet å utforme lovforslaget slik at straffansvaret ikke favner urimelig vidt, sier Sæther.

Også assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i Den norske Helsingforskomiteen er bekymret.

— Jeg er redd for at de lovene som nå innføres verden over fører til en forskjellsbehandling, med vesentlig svakere rettssikkerhet for mennesker som blir siktet som terrorister, sier Karlsen.