Bistandsadvokat Arvid Sjødin er spendt på hvilke konsekvenser de sakkyndiges konklusjon vil få for alle erstatningssøksmålene etter 22. juli.

Ifølge Aftenposten er det til nå kommet inn 156 erstatningskrav i forbindelse med terrorsaken i Oslo og på Utøya, og langt flere er varslet.

— Skadeerstatningsloven åpner for å lempe på erstatningen hvis gjerningsmannen erklæres sinnssyk, sier bistandsadvokat Arvid Sjødin til Aftenbladet.

Skadeerstatningsloven

Advokaten viser til Skadeerstatningsloven paragraf 1-3:

Den som er sinnssyk, åndssvak, bevisstløs eller befinner seg i en lignende forstyrrelse av sinnstilstanden, plikter å erstatte den skade han volder for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.(...)»

Hvis det lempes på erstatningskravet mot Brevik mener Sjødin at regjeringen og stortinget vil gripe inn.

— Regjeringen og politikere anser terrorangrepet som et angrep på staten Norge. Da er det rimelig at staten Norge går inn og dekker inn hvis det skulle bli reduksjon i dette tilfellet. Jeg regner med at vi snart får politiske signaler på dette, slik at dette ikke blir et tema pårørende må tenke på framover, sier Sjødin.

- Vil ikke påvirke

Leder av Stortingets 22. juli-komité, Knut Arild Hareide (KrF), tror sannsynligheten er svært liten for at dette blir en problemstilling.

— Jeg kan ikke med min beste forståelse se at dette kan bli aktuelt. Gjerningsmannen er i en sånn økonomisk situasjon at han ikke har så mye midler til rådighet. Erstatning til ofre og pårørende vil nok derfor komme fra det offentlige uansett.

— Men på dette området kan jeg ikke forstå at de sakkyndiges konklusjon vil ha verken negativ eller positiv virkning på ofrenes rettsmessige krav til erstatning, sier Hareide til Aftenbladet.