Piercing i kinn, lepper og tunge er så ille for tenner og tannkjøtt at det et-ter bare kort tid kan føre til alvorlige skader bare kort tid etter at den ble satt inn.

Sår i tannkjøttet, løse tenner, knekte tenner, tenner som faller ut, smerter, infeksjoner og nerveskader, er blant plagene som amerikanske forskere ramser opp i en studie of-fentliggjort i Journal of the American Dental Association.

De amerikanske tannhelseforskerne kan fortelle om opp til åtte millimeter dype hull i tannkjøttet etter bare fem måneder med oral piercing.

— Gjennom oral piercing, selv om den bare bæres en kort tid, kan føre til at tannkjøttet blir alvorlig deformert, advarer John Brooks ved University of Maryland.

FARLIG: Det er en lang liste med mulige plager som følger av piercing i tungen.