Siden Breivik ankom Ila landsfengsel i juli, har myndighetene innført et svært strengt sikkerhetsregime der han har vært isolert fra andre innsatte. Ingen av de psykiatriske sykehusene i Norge har sikkerhetstiltak som er i nærheten av det fengselsvesenet har, skriver VG.

Selv ikke på Dikemark sykehus i Asker, der noen av de antatt farligste personene i Norge er eller har vært, ansees sikkerheten som god nok til å hindre at Breivik rømmer eller blir forsøkt befridd fra utsiden, skriver avisen.

Dermed skal tanken om å bygge et eget høysikkerhetsopplegg inne på fengselsområdet på Ila ha dukket opp som et alternativ.

— Det er riktig at vi ser på en rekke alternativer som kan ivareta både hans sikkerhet og hensynet til samfunnsvernet, sier statssekretær Robin Kåss (Ap) til avisen, selv om han ikke vil bekrefte de spesifikke opplysningene.

Planene er ukjente for Breiviks forsvarere.

— Vi har ikke hørt noe om planene om et enmannssykehus på Ila, og har egentlig ikke noen kommentarer til disse opplysningene, sier advokat Tord Jordet i forsvarerteamet til Geir Lippestad.