• Nordmenn bør føde færre barn så lenge vi ikke klarer å redusere forbruket vårt. Det mener biolog Hanno Sandvik.

Vi formerer oss i et rasende tempo. Akkurat nå er det 6.875.358.375 av oss på kloden. Det stopper ikke der. Om 40 år vil verdens befolkning være på nærmere ni milliarder mennesker, ifølge FN-prognoser. Alle kjemper vi om de samme ressursene, og helst skal levestandarden vår øke. Biolog Hanno Sandvik mener dette nærmest er en umulig utvikling.

  • Mandag kl. 12 stiller biolog Hanno Sandvik til nettmøte i bt.no. Bruk skjemaet til høyre for å sende inn spørsmål allerede nå.— Må få færre barn i Europa
  • Befolkningsvekst blir ofte merkelig fremstilt. Holdningen er at det er positivt at norske kvinner føder mange barn, og klarer å kombinere yrkesliv og familie. Man sier at Norge er best i klassen på dette, men egentlig er vi verst i klassen. Fra et likestillingsperspektiv er det selvsagt flott. Men så lenge vi ikke klarer å redusere forbruket vårt, er det kunnskapsløst å hevde at befolkningsvekst er bra, sier Hanno Sandvik.

Biologen og forskeren ved Senter for bevaringsbiologi på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er en av få som trekker befolkningsveksten inn i klimadebatten.

Selv om ungeflokkene er størst i fattige land mener han at det er vestlige familier som først og fremst bør få færre barn av hensyn til jordens ressurser. Grunnen til dette er at barn i den rike delen av verden oppdras til å bli storforbrukere og tar den største biten av verdens ressurser.

  • Det er ikke bærekraftig for befolkningen i Europa å vokse, sier han.

Lønnsom prevensjon

Alle mennesker bruker energi og spiser mat. Dermed får det direkte konsekvenser for verdens utslipp når vi blir flere. Selv om energibruken i verden er blitt langt mer effektiv de siste 40 årene, forsvinner gevinsten gjennom økt forbruk.

For hvert barn som blir født i USA slippes det ut 9441 tonn CO2. Det er 168 ganger så mye som for et barn i Bangladesh. En kinesisk barnefødsel gir utslipp på 1384 tonn CO2. Det er forskere ved Oregon State University som har beregnet dette.

— Mange er ikke klar over virkningen av dagens enorme befolkningsvekst, sier statistiker Paul Murtaugh til tidsskriftet Global Environmental Change.

At prevensjon også er et av de billigste tiltakene mot økte klimautslipp viser en britisk rapport som ble offentliggjort i det medisinske tidsskriftet The Lancet tidligere i år. Beregningene viser at for hver syvende dollar som blir brukt på prevensjon blir det globale CO2-utslippet redusert med ett tonn.

Til tross for dette er det ikke mange som tar til orde for å bruke prevensjon som tiltak mot klimatrusselen, heller ikke i de internasjonale forhandlingene.

  • Befolkningsbegrensning har ikke vært et tema. Jeg har i alle fall aldri hørt at dette er blitt diskutert. Det pekes på befolknings økning som årsak til klimaproblemene, men man støter på så mange kulturelle og religiøse koder at det blir problematisk å gå inn i en slik problemstilling, sier tidligere sjefforhandler for Norge, Harald Dovland.

Han understreker at en klimaavtale ikke skal gå inn og detaljstyre hvordan hvert land skal gjennomføre kuttene sine.

— Målet er at landene selv skal finne tekniske og praktiske måter å gjøre dette på, sier Dovland.

Vil redusere barnetrygden

Med eldrebølgen rett rundt hjørnet er det nærliggende å tenke på at vi trenger store barnekull og nok arbeidskraft for å møte utfordringene. Denne tankegangen er Hanno Sandvik helt avvisende til.

— En slik holdning vil bare skyve på problemet. Målet må være en stabil alderssammensetning og at man i samfunnet har økonomiske rammer til å forsørge dem som trenger å bli forsørget. Fordi klodens ressurser er begrenset må befolkningsveksten på sikt bli null. Å ikke angripe dette målet nå er bare å utsette problemene, sier Sandvik.

Biologen understreker at han selv ikke har forsket på befolkningsutvikling. Synspunktene sine bygger han på elementær kunnskap om biologi.

Selv er Sandvik inderlig glad for at han ikke er en politiker som skal få velgerne til å få færre barn.

— Jeg mener ikke at man skal bruke tvang slik som Kina har gjort. Det er mer nærliggende å endre holdninger og bruke økonomiske insentiver. Nå virker det som om det gir mest status å ha fem-seks barn og være i full jobb. Vi må over på andre systemer, ved for eksempel å redusere barnetrygden fra barn nummer tre eller fire, sier Sandvik.

Han understreker at slike tiltak må kombineres med systemer som gjør det lønnsomt å forurense mindre og jobbe mer.

  • Det er jo ikke snakk om at vi skal ta livet av overtallige, bare prøve å begrense tallet på fødsler, sier biologen som selv har to barn.

I løpet av tiden det tok å skrive denne artikkelen, har verdens befolkning økt med 47.285 mennesker . Hva mener du om utspillet til biologen? Si din mening her.