I regjeringens nye inntektssystem for kommunene tilgodeses Oslo med et hovedstadstilskudd på 300 milioner kroner årlig. Den offisielle begrunnelsen er at Oslos rolle som hovedstad stiller byen overfor «spesielle oppgaver og utfordringer».

Hovedstadstilskuddet kommer i tillegg til ekstrabevilgninger som Oslo allerede får til ekstra barnevernskostnader, større innvandrerbefolkning og større sosiale problemer.

Sjekk virkningen for din kommune her.

Skal betale arrangementer

Kommunalministeren sier følgende om begrunnelsen for hovedstadstilskuddet.

— Oslo har sammensatte funksjoner. Den har statlige oppgaver, er et regionsenter og et lokalsamfunn. Det gjør at Oslo har spesielle oppgaver, sier hun.

- Hva slags oppgaver tenker du på da, som kommunen må betale?

— Innen planlegging. Ikke minst er det en rekke ulike arrangementer som foregår i Oslo, som gjør at vi har funnet det rett å ta inn et hovedstadstilskudd.

— Hva slags arrangementer er det?

— Jeg kan ikke begynne å ramse opp. Jeg tror jeg stanser der. Det er begrunnelsen for tilskuddet, sier Meltveit Kleppa, som også slår fast:

— En hovedstad er en hovedstad. Det tror jeg alle er enige om.

Kompensasjon

Byrådsleder Monica Mæland (H) mener alle storbyene har tilsvarende utfordringer som Oslo. Akkurat det er Meltveit Kleppa enig i.

— Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø har spesielle oppgaver som regionsenter. Samtidig tjener de mye på å være det, i form av statlige arbeidsplasser, sier ministeren.

Totalt sett kommer Oslo ut av omleggingen omtrent som Bergen fordi Oslo taper mest på at selskapsskatten trekkes inn fra kommunene.

Meltveit Kleppa medgir at hovedstadstilskuddet er en form for kompensasjon.

— Et slikt tilskudd hadde vært mindre aktuelt dersom Oslo hadde kommet bedre ut av den øvrige omleggingen, sier Meltveit Kleppa.

Hun reagerer på at Monica Mæland etter fremleggelsen av kommuneproposisjonen varslet kutt i høstens budsjett. Iberegnet veksten i frie inntekter får Bergen minst 72 millioner kroner mer fra staten i 2009 enn i 2008.

— Det er riktig at Bergen kommer dårligere ut i inntektsfordelingen, men samtidig øker vi jo de frie inntektene kraftig. Det vil gi rom for flere årsverk innen helse og skole. Det er tøv å si noe annet, sier Meltveit Kleppa.

Hva synes du om Oslo-bonusen? Si din mening her!

GAVMILD: Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa medgir at hovedstadstilskuddet delvis er en kompensasjon for skatteinntektene kommunen taper. ARKIVFOTO: SCANPIX
Poppe, Cornelius