Kartleggingen av genet kan få stor betydning for arbeidet med å avverge denne allergien.

Genet, som er identifisert av forskere ved Wellcome Trust-senteret for menneskelig arveforskning i Oxford, har fått navnet PHF-122. Det regulerer blodceller som produserer antistoffer som settes i forbindelse med astma, skriver fagbladet Nature Genetics.

Forskerne med Miriam Moffat og William Cookson i spissen håper oppdagelsen kan bidra til utvikling av medikamenter som "skrur av" såkalte immunoglobin E-antistoffer. Det betyr at disse medikamentene kan forhindre astmaanfall, heter det videre i artikkelen.

— Identifiseringen av dette genet åpner en ny dimensjon i vår forståelse av astma og allergier.

Men vår viten på dette området er fortsatt ufullstendig, sier William Cookson ifølge nyeste utgave av Nature Genetics.

Ifølge Cookson fins det rundt ti ulike gener som påvirker mennesker og kan bidra til å utløse astma. Om lag halvparten av disse genene er nå avkodet, de øvrig vil trolig bli identifisert i løpet av de kommende tre årene, mener han.

(NTB)