Torsdag ble det kjent at Statsministerens kontor vil koble inn regjeringsadvokaten for å hindre bruk av domenet www.direktetilstatsministeren.no.

Overrasket

Peter Strassegger (22) er en av initiativtakerne til nettsiden, som etter planen skulle fungere som en debattplattform mellom vanlige folk og landets politiske ledelse. Nettsiden er drevet på frivillig basis, og er partipolitisk uavhengig.

— Jeg er overrasket over at Statsministerens kontor reagerer på denne måten. Kanskje de vil skifte mening når de ser alle innleggene som er kommet, sier 22-åringen, som studerer psykologi ved Universitetet i Oslo.

Han har foreløpig ikke blitt kontaktet av noen i regjeringsapparatet. Likevel har han tatt sine forholdsregler. Inntil videre blir nettbrukere som besøker det omstridte domenet omdirigert til en annen nettadresse.

— Ettersom tilsvarende domenenavn blir brukt i andre europeiske land, håper vi å få lov til å beholde navnet. Men hvis det er ulovlig, må vi bøye oss for loven, sier han.

- Bør lytte til SMK

Professor Jon Bing ved Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo mener at studentene som står bak det omstridte domenenavnet bør lytte til ønskene fra Statsministerens kontor (SMK).

— Dette er ikke tiden for å gå i kjelleren og finne frem spaden for å grave skyttergraver. Hvis de etterkommer kravene, vil det sannsynligvis koste dem mindre nå enn senere, sier Bing.

Han mener likevel det ligger i kortene at studentene bør vurdere å kreve økonomisk kompensasjon.

— Det vil være omkostninger forbundet med et navneskifte. Da er det nærliggende å reflektere over hvorvidt man kan få en godtgjørelse. Men det vil ikke være snakk om en sum av stor størrelse. Jeg blir meget forundret dersom den oversteg 10.000 kroner, sier Bing.

Har ikke mottatt klage

Når det oppstår konflikter om domenenavn, kan saken enten bringes inn for rettsapparatet, eller behandles i Domeneklagenemnda. Leder Eirik Djønne opplyser at nemnden foreløpig ikke har mottatt noen klagesak vedrørende domenenavnet direktetilstatsministeren.no.

Ifølge regelverket er navnet «statsminister» reservert av nasjonale hensyn, i likhet med navn som «kongen», «storting» og «staten».

— Er sammensatte domenenavn, der et av disse navnene inngår, automatisk forbudt?

— Ikke nødvendigvis. Spørsmålet er om noen utgir seg for å være en offentlig myndighet ved å bruke et slikt domenenavn, slik at det foreligger en fare for forveksling, sier Djønne.

NETTEKSPERT: Jon Bing mener at studentene kan kreve erstatning fra Statministerens kontor.
MARITA AAREKOL