Etter en ulykke i Vestnes i Møre og Romsdal der fire unge mistet livet for to år siden, ba Statens Havarikommisjon for trafikk om en utredning av graderte førerkort og kjørerestriksjoner for ungdommer. Tiltakene innebærer blant annet forbud mot kjøring i helger og på natten, forbud mot kjøring på motorvei og begrensning i antall passasjerer.

Lørdag kveld døde tre unge mennesker i en ulykke på Bygdøy i Oslo.

Men restriksjoner blir det ikke ennå. For i 2006 ble førerprøven lagt om med større vekt på risikofaktorer og forståelse av trafikkbildet. Trafikkdirektør Ole Christian Torpp i Statens vegvesen sier til Aftenposten at de ønsker å følge dagens ungdom nøye i to år til før det er aktuelt å vurdere nye tiltak.

Samtidig følger Statens vegvesen med på hvordan kjørerestriksjoner slår ut i land som allerede har det, blant annet USA, Canada, New Zealand og Australia.

Les også: Vil ha eigne ferskis-førarkort

– Vi må vite at det vil være et godt trafikksikkerhetstiltak dersom vi skal innføre det. I utgangspunktet høres det veldig bra ut og det får vi håpe det er, men vi vil vite det helt sikkert, sier Torpp.

Direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk sier graderte førerkort må testes som en prøveordning i en begrenset del av landet.

– Prøveordningen er nødvendig for å klarlegge om et slikt tiltak har effekt, for vi ikke har noen liv å miste, sier hun.

UP-sjef Odd Reidar Humlegård er mot graderte førerkort fordi han mener det i for stor grad vil ramme det store antall lovlydige ungdommer i trafikken.

Hva skal til for å få ned dødstallene i trafikken blant unge? Diskutér saken her.

KNUT SNARE/AFTENPOSTEN