Forskerne ved Universitetet i Bergen har i flere år jobbet med en liten gruppe kreftpasienter som har utviklet en svært aggressiv form for leukemi.

— Det er bare et fåtall av disse pasientene som overlever denne diagnosen i dag. Det er dermed stort behov for alternative behandlingsformer, sier forsker Nina Ånensen ved institutt for indremedisin i en pressemelding.

De fleste «vanlige» kreftpasienter har skader i et protein som er viktig for å stanse unormal cellevekst – og utvikling av svulster. Hos leukemipasientene fungerer dette proteinet normalt. Kreftforskere har derfor undret seg over hvordan normale blodceller har utviklet seg til kreftceller til tross for at proteinet ikke er skadet.

Nå har forskerne ved UiB, sammen med forskere fra Stanford University i California, funnet et mulig svar på mysteriet. Svaret er en mutasjon i et gen, som bidrar til konstant cellevekst. Mutasjonen overstyrer signalene fra proteinet som gir cellene beskjed om å dø. Genfeilen gir en svært aggressiv kreftform.

Ved å blokkere disse signalene som gir syke celler beskjed om å holde seg i live, tror forskerne det vil være mulig å få bedre effekt av behandling, og å øke sannsynligheten for at pasienten overlever. I dag publiseres funnene til bergensforskerne i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Blood.

— Nå vet vi mer om hvordan cellene oppfører seg. Dette gir oss viktig informasjon som kan gjøre det mulig å utvikle mer effektiv behandling av denne krefttypen i fremtiden, sier Nina Ånensen.

Forskerne jobber nå med å forbedre behandlingsmetodene for denne typen blodkreft, basert på de nye funnene.

NYE FUNN: Nina Ånensen er en av forskerne som nå har håp om å finne bedre behandlingsmetoder for aggressiv leukemi. Foto; UiB