Stiftelsen Husmødrenes Barnehager med sine 24 barnehager og nær 1000 barn er den største private aktøren i barnehagesektoren i Bergen. Skal de innføre makspris på 2.750 kroner fra 1. mai trenger de to millioner kroner i økt støtte fra kommunen for å drive i balanse i 2004, sier daglig leder Trine Samuelsberg.

Hun forutsetter at kommunen klarer å hoste opp pengene.

— Bergen kommune har et bystyrevedtak på samtlige barnehager skal tilby makspris 1. mai. Vi leser i det at kommunen påtar seg forpliktelsen om å dekke det underskuddet vi lider. Men vi håper selvsagt at kommunen får dekt sine kostnader, sier Samuelsberg.

Til liks med svært mange private barnehager driver Husmødrenes Barnehager uten profitt. Driften skal gå i null, og pengene skal brukes til å redusere foreldrebetalingen så mye som mulig. De er derfor med en pris på 2.850 kroner blant de billigste i Bergen. Men det betyr samtidig at de ikke har noe å gå på.

— Når alle våre inntekter er bundne - foreldrebetaling, statstilskudd og kommunalt tilskudd - seier det seg selv at om utgiftene blir større har vi ingen steder å hente det inn. Alternativet er at private barnehager ikke kan ha makspris, eller at en går konkurs hvis en har det, sier hun.

Ifølge Samulesberg åpner likevel forskriftene til foreldrebetaling, som nå er ute på høring, for at foreldrene kan gå med på å betale mer for å redde en barnehage fra konkurs.

Haakon Brandsæter i Barnehageforbundet, som driver syv barnehager i Bergen, sier de ikke vil redusere prisen før de får tilstrekkelig støtte.

— Styret i Barnehageforbundet vedtok i forrige uke at vi ikke vil redusere våre priser før vi ser hvor mye vi får i mer penger helt konkret, sier han.