– Det er en stor utfordring, det er jo et veldig svært område. Men det er også flott. Vi ser blant annet at det er veldig stor ledighet innenfor innvandrerbefolkningen. Skal vi avskaffe fattigdom, er det viktig å se dette i en sammenheng, sier Hanssen om de nye arbeidsområdene i sitt nye departement.

Super-super

Arbeids— og sosialdepartementet ble et såkalt «superdepartement» da Dagfinn Høybråten (KrF) overtok statsrådskontoret og tok med seg sosialfeltet. Nå blir dette tunge departementet altså enda tyngre, i og med at Bjarne Håkon Hanssen også skal overta flyktning- og asylpolitikken fra Kommunaldepartementet.

Men Hanssen frykter ikke at arbeidsområdet blir for stort.

– Jeg får med meg fire statssekretærer, så vi blir jo et godt team, sier han til NTB.

Ingen stor endring

Hanssen varsler ingen store endringer i norsk asylpolitikk når det gjelder å sende ut grunnløse asylsøkere raskest mulig.

– Tenker du på at jeg går fra «Pølse-Hanssen» til «Jern-Hanssen»? Ja, det er mulig det, humret nordtrønderen under nøkkeloverrekkelsen mandag ettermiddag før han la til at regjeringen skal bli flinkere til å ta inn over seg rådene fra FN.

Stanser lov

Allerede tirsdag setter Hanssen seg på flyet. Hans første oppgave blir å åpne Sametinget onsdag. Hanssens nye departement har nemlig også tatt over ansvaret for samepolitikken.

– Det gleder jeg meg til. Kongen skal jo også være med.

Deretter går han løs på oppgaven med å stanse den nye arbeidsmiljøloven.

– Ungdomsgaranti, ny fattigdomsplan og gjennomføring av pensjonsreformen blir andre store og viktige oppgaver den første tiden, sa Hanssen.

Gjemt i skapet

Avtroppende helse- og sosialminister Høybråten ønsket Hanssen lykke til med å si at han har de beste forutsetninger for å klare jobben.

– Du må velge og du må prioritere, ellers er det veldig lett å bli blåst av banen av alle de sterke kreftene som drar i en statsråd, sa Høybråten.

KrF-lederen vil nå for første gang prøve seg som stortingsrepresentant.

Før han leverte nøkkelkortet til departementet, lot Høybråten seg selv falle ut av et skap – eller mer presist en pappfigur av seg selv i helfigur.

– Under ryddingen vurderte jeg å la den bli stående. Men når jeg fikk vite at du skal overta, fant jeg ut at det var greit nok å ta den med, humret Høybråten.

Han røpet at han ikke var overrasket over at Hanssen ble hans etterfølger og han lovte å være konstruktiv i opposisjon.