Statsminister Kjell Magne Bondevik truer enda en gang med å stille kabinettspørsmål for å tvinge enten Frp eller Ap til å lystre. Før ferien kan Norge ha en helt annen regjering enn i dag.

I så fall er en ny regjering Stoltenberg den mest sannsynlige. Svaret får vi i stortingssalen 20. juni. Bergens Tidende har analysert den turbulente stortingsvåren. I teorien er det tre mulige utganger.

Mest sannsynlig: Bondevik fortsetter

Regjeringen akter ikke å la seg drive fra skanse til skanse og bli ydmyket av de fire opposisjonspartiene. Kjell Magne Bondevik har varslet at han vil sette foten ned og ikke godta at budsjettbalansen blir kraftig svekket. Han mener at det lett kan skje hvis Ap, SV, Frp og Senterpartiet vinner frem med sine krav i barnehagesatsingen og kanskje også når revidert budsjett skal behandles. Det betyr i klartekst at han vil sette stillingen inn og gå av hvis stortingsflertallet vedtar påplussinger i milliardstørrelse mot regjeringens vilje. Bondevik vil vise muskler, fordi han vet at Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ikke ønsker regjeringsmakt før valget i 2005 og derfor vil være interessert i å finne en utvei som ikke ender med regjeringskrise. Mye tyder på at regjeringen vil overleve — med et nødskrik.

Mindre sannsynlig: Stoltenberg overtar

Jens Stoltenberg svidde fingrene etter at han overtok regjeringsmakten på gasskraftsaken i mars 2000. Det viste seg å være en «dårlig» sak i velgernes øyne, om vi dømmer ut fra valgresultatet året etter og meningsmålinger underveis. I Arbeiderpartiet er det i dag knapt noen som ønsker et politisk skifte før sammensetningen av Stortinget skifter. Men de politiske oppgjør denne våren kan lett ta en retning som ender med at Stoltenberg ikke har noe valg. Han kan bli tvunget til å overta. Det samme skjedde i 1990, da Gro Harlem Brundtland uten anstrengelser måtte overta boet etter Jan P. Syse. Ap-lederen vil i så fall satse hardt på å sikre seg parlamentarisk støtte også fra KrF. Men det er svært lite sannsynlig at KrF vil gi støtte til et parti som nettopp har vippet det vekk fra taburettene.

Minst sannsynlig: Petersen overtar

En tredje mulighet - om enn svært så hypotetisk - er at Høyre alene må danne regjering på ruinene av dagens samarbeidsregjering. Denne hypotesen er basert på at HM kong Harald i en sonderingsrunde verken får Stoltenberg eller Bondevik til å påta seg regjeringsoppdraget, men at de begge i tur og orden henviser til Jan Petersen. I teorien kan Høyres leder lett greie å sikre seg parlamentarisk støtte både fra KrF, Venstre og Fremskrittspartiet - med andre ord regjere på samme grunnlag som dagens Bondevik-regjering. En slik regjering kan bare se dagens lys hvis KrF mister regjeringsgleden og heller ser seg tjent med å ha en friere stilling i Stortinget. Men dette regjeringsalternativet er det minst sannsynlige, fordi Høyre-ledelsen selv har liten sans for å ta ansvaret alene.