Noen av beboerne ved det rasrammede området i Namsos kan få flytte hjem allerede i dag. De første undersøkelsene geologer har gjort på stedet, viser at det er liten fare for nye ras.

— Vi tar prøver der vi kommer til, sier sjefingeniør i NVE, Mads Johnsen til NRK.

De første resultatene kom lørdag kveld, og de var oppløftende. Det er liten fare for nye ras, og det gjør at beboerne i 10-15 hus sør for rasområdet kan få vende hjem igjen - kanskje allerede søndag.

Kan ta måneder

Men det kan ta flere måneder før de som ble evakuerte nord for rasstedet i Kattmarkveien i Namsos, kan flytte hjem.

Rundt 100 personer er berørt av rasulykken, og mange av dem kan komme til å måtte vente til over sommeren før de får returnere til husene sine ettersom bygningene er uten veiforbindelse

— Erfaringsmessig må man la et slikt ras ligge i noen måneder, slik at kvikkleira blir fastere og man kan gå inn med maskiner og etablere ny atkomst. Det vil i hvert fall gå fram til sommeren før man kan starte med anleggsarbeid i rasgropen, sa Kjell Karlsrud i Norges Geotekniske Institutt (NGI) i går.

Vegvesenet vedgår sammenheng

Statens vegvesen bekreftet under pressekonferansen i Namsos lørdag at det er en sammenheng mellom veiarbeidet og raset.

— Vi er ansvarlig for anleggsarbeidet i Kattmarkveien. Det er en sammenheng mellom dette arbeidet og raset, sier fungerende regionsjef Knut Nauste i Statens vegvesens region midt.

Les også: Kastet seg ut i raset

Hvor klar denne sammenhengen er, skal en ekstern gjennomgang avklare.

— Vår rolle er å gå gjennom og finne fram dokumentasjon om hva som er gjort for å undersøke dette området. Vi skal fremskaffe data slik at de eksterne kan se om vi har oppfylt de krav som har vært stilt før dette arbeidet startet, sier Nauste.

Hus feid på sjøen

Rundt 30 mann fra Heimevernet bistår politiet med sikring og vakthold i rasområdet. En gruppe geologer fra NGI og Norges geologiske undersøkelser (NGU) jobbet lørdag med grunnundersøkelser.

Fire hus og seks hytter ble tatt av raset, mens to hus ligger svært nær rasgropen. Flere hus ble feid på sjøen i skredet, og sju mennesker måtte reddes ut fra leirmassene.

Ingen ble alvorlig skadd i ulykken.

SCANPIX
SCANPIX