Et forslag om endringer i arveloven ligger nå i Justis— og politidepartementet. Høringsfristen er gått ut. Forslaget skal sendes til regjeringen, og deretter til Stortinget, før lovendringen eventuelt blir sanksjonert av Kongen i statsråd.

— Trolig kan det tidligst skje til våren, opplyser informasjonsrådgiver i departementet, Tonje Torsgard.

Men foreløpig er altså dette bare et forslag. Selv om det skulle bli vedtatt, vil fortsatt en gjenlevende ektefelle være bedre sikret enn en gjenlevende samboer, ifølge Thomas Eeg, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

— Og på et så sentralt område som reguleringen av formuesforholdet mellom mennesker i parforhold, er det ingen likestilling mellom samboere og gifte, påpeker han.

Han råder samboere til å tegne gjensidig livsforsikring, spesielt dersom de har felles barn eller særkullsbarn.

— Begunstiger man hverandre i en livsforsikring, vil pengene holdes utenom arveoppgjøret. Dermed kan de brukes til å kjøpe ut de andre arvingene fra felles bolig, sier Eeg.

Gjeldsforsikring kan derimot være risikabelt for samboere:

— Gjeldsforsikring sletter gjelden ved boligeiers død, og gevinsten tilfaller boet, altså boligeiers arvinger, sier Stein Haakonsen, informasjonssjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

— Det er lurt å sjekke om eventuelle gruppelivsforsikringer i arbeidsforhold også dekker samboere. Noen dekker bare ektefeller mens andre likestiller samboere og ektefeller, sier han.