Ifølge tiltalebeslutningen fra Statsadvokaten i Nordland skal mannen ha forgrepet seg en rekke ganger mot barnet. Det skal ha begynt i 1996, mens barnet var bare sju år gammelt, og fortsatt helt til 1998, melder NRK Nordland.

I toårsperioden skal det ifølge tiltalen ha skjedd en rekke overgrep, hjemme, ved besøk andre steder i landet og under utenlandsbesøk. Det er i første rekke barnets alder under ti år, og at det er flere tilfeller av utukt, som åpner for streng straff.

Mannen er i tillegg til utukten tiltalt for besittelse og lagring av store mengder barneporno, og for ett tilfelle av promillekjøring. Saken startet i Vesterålen herredsrett onsdag, og er beregnet å vare i to dager. (NTB)