— Det er ingen tvil om at SV hadde høyere ambisjoner enn dette når det gjaldt forpliktende klimakutt i Norge, sier SVs klimapolitiske talskvinne på Stortinget, Heidi Sørensen. SV ønsket opprinnelig et forpliktende kutt på 20 prosent i CO2-utslippene i 2020 - målt i forhold til 1990-nivået. Kompromisset i regjeringen innebærer en ambisjon om kutt på 30 prosent - i forhold til forventet utslipp i 2020.

Verdensmester - igjen

Det er ikke bare regjeringspartiet SV som har høyere ambisjoner enn regjeringen. Også opposisjonen på Stortinget krever kraftigere tiltak. Det eneste partiet som klapper i hendene og mener alt ligger til rettet for et bredt klimaforlik, er Frp. Resten av partiene forlanger større og mer forpliktende klimakutt enn det regjeringen, hvor SV har miljøvernministeren, har maktet å forhandle seg frem til.

Regjeringens klimamelding ble presentert i Oslo i går - av en topptung delegasjon fra regjeringen. Statsminister Jens Stoltenberg ledet an og lovte at «Norge skal bli verdensmester i utslippskutt». Han inviterte samtidig opposisjonen til et bredt forlik, under forutsetning av at de andre partiene måtte være nesten like ambisiøse som regjeringen.

Skal vi tro reaksjonene, skal ikke det by på noen problemer. Statsministeren ble beskyldt for å bløffe og bedrive ren tallmagi, både av opposisjonen og miljøbevegelsen.

Svært få har dermed latt seg imponere av regjeringen.

Opposisjonens krav

Høyres Børge Brende sier partiet «absolutt er interessert i et forlik, men det må mer til enn det som er lagt på bordet i dag». Han krever en dobling av bevilgningene til fornybar energi, samt at de sektorvise klimakuttene blir mer ambisiøse, for eksempel med elektrifisering av oljeinstallasjonene.

Lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Gunnar Kvassheim (V) kaller regjeringens klimamelding «skuffende og feig». Han tror «det blir vanskelig å få til et forlik», selv om partiet ønsker det.

— Et forlik med Venstre vil også måtte medføre betydelige skjerpelser både i forhold til tallfesting av klimamål og konkrete tiltak for de sektorene som står for merparten av utslippene, sier Kvassheim.

Regjeringspartienes ungdomspolitikere er heller ikke veldig imponert. Senterungdommens leder, Erlend Fuglum, sier han «er overrasket over hvor sterkt Ap har strittet imot at vi skal feie for vår egen dør».

Miljøskuffelse

Einar Håndlykken i Zero sier at «SVs og regjeringens løfter om 30 prosent kutt i 2020, er blitt til 30 år uten kutt».

Frederic Hauge i Bellona mener at Miljøvernministeren har «sviktet fullstendig» og at regjeringens forslag er en blanding av ren bløff, repetisjon av allerede vedtatte tiltak og ren tallmagi. Han sier at «Regjeringen kommer med en rekke tiltak rettet inn mot folk flest, mens oljesektoren får ture frem som den vil. Det skal bli meget interessant å se hvor populært det blir blant folk».

Lederen for Lavutslippsutvalget, Jørgen Randers, etterlyser større politisk lederskap i regjeringen og etterlyser konkrete tiltak.

Direktør Pål Prestrud ved Cicero senter for klimaforskning mener klimameldingen «er for lite forpliktende».

håvard bjelland