• Vi står i fare for å dumme oss ut når vi svartelister flere selskaper som vi delvis har et tett samarbeid med, sier Frp-leder Carl I. Hagen.

— Jeg stiller meg undrende til en slik svartelisting som rammer bedrifter vår egen forsvarsindustri er avhengig av å samarbeide med. Det synes jeg er å gå meget langt.

— Dette er en sak jeg vil ta opp i vår partigruppe på Stortinget, og som jeg vil følge opp i kontrollkomiteen, sier Hagen.

— Er svartelistingen preget av dobbeltmoral?

— Jeg vil ikke bruke et slikt begrep, men det henger ikke helt på greip, sier Carl I. Hagen.