Oppgave 1

Regn ut og gi svaret i desimalform:

a) 2,75 + ¾ =

b) 2,8 * ¾ =

c) 0,006/1,5 =

Så mange lærerstudenter med ett år matte fra videregående svarte riktig pluss ti vekttall fra lærerutdanningen svarte riktig:

a) 90 prosent

b) 63 prosent

c) 40 prosent

Oppgave 2

Løs følgende ulikhet og likning:

a) 2 — 3x = 1

b) 2x - ½ > 0

Så mange lærerstudenter svarte riktig:

a) 69 prosent

b) 19 prosent

Oppgave 3

Kathrine sykler 3,5 kilometer til skolen med en gjennomsnittsfart på 14 km/t. Hvor lang tid bruker hun?

Så mange lærerstudenter svarte riktig: 36 prosent

Oppgave 4

Skriv følgende brøker i rekkefølge fra den minste til den største: 6/7, 10/12, 8/7, 3/4.

Så mange lærerstudenter svarte riktig: 51 prosent

Oppgave 5

På Dahl skole er det 135 jenter og 115 gutter. Hvor mange prosent av elevene er jenter?

Så mange lærerstudenter svarte riktig: 52 prosent

Oppgave 6

Messing får en ved å blande sink og kopper i forholdet 1:4. Hvor mange kilo sink er det i 15 kg messing?

Så mange lærerstudenter svarte riktig: 40 prosent

Oppgave 7

Summen av to tall er 8624 og differensen mellom de samme tallene er 3000. Hvilke to tall er det?

Så mange lærerstudenter svarte riktig: 35 prosent

Oppgave 8

Ved et lærested er antall studenter lik S og antall lærere lik L. Skriv en likning som uttrykker at det er seks ganger så mange studenter som lærere.

Så mange lærerstudenter svarte riktig: 34 prosent

Oppgave 9

En vare selges i fire forskjellige pakninger. Hvilken type gir «best kjøp»?

a) 300 g til 8 kr

b) 350 g til 9 kr

c) 700 g til 17 kr

d) 1 kg til 25 kr

Så mange lærerstudenter svarte riktig: 46 prosent

Oppgave 10 a står for hvor mange kilogram appelsiner som kjøpes, og b for hvor mange kilogram bananer som kjøpes.

a) Hvordan vil du tolke uttrykket (10a + 15b)?

I) Det kjøpes ti appelsiner pluss femten bananer

II) Det kjøpes ti kg appelsiner pluss 15 kg bananer

III) Det en må betale for a kg appelsiner til ti kr pr. kg og b kg bananer til 15 kr pr. kg

IV) Det kjøpes 10a appelsiner og 15b bananer

b) Hvor mange kilogram ble kjøpt til sammen?

Så mange lærerstudenter svarte riktig: a) 21 prosent

b) 14 prosent