Det viser funn Rettstoksikologisk institutt har gjort.

— Det er oppsiktsvekkende funn vi har gjort. Det er allment kjent at hasjrøyking medfører en belastning for hjertet og at blodtrykket stiger. Men at noen har dødd som direkte følge av hasjrøyking er helt nytt for oss, og disse funnene vekker også internasjonal oppsikt, sier instituttsjef ved Rettstoksikologisk institutt, Jørg Mørland til Dagsavisen.

Ikke storrøykere

De seks dødsfallene har skjedd over en seksårsperiode. Gjennomsnittsalderen på de seks obduserte personene var noe over 30 år. Alle skal ha hatt en bakgrunn som hasjrøykere, men Mørland har ingen grunn til å tro at de var storrøykere.

Ifølge Mørland viser obduksjonene at de seks personene ikke hadde andre stoffer i kroppen enn THC, som er virkestoffet i cannabis.

Personene skal heller ikke ha hatt spesielt store konsentrasjoner av THC i kroppen da de døde. Det var heller ikke tegn som viste at personene var mer disponert for hjerte- karsykdommer enn normalen.

Mørland vil likevel ikke overdramatisere farene ved hasjrøyking.

— Vi kan ikke si at det er livsfarlig å røyke hasj, det skal svært mye til for å røyke seg i hjel. Men vi kan slå fast at hasj kan være en sterkt medvirkende årsak til at noen dør altfor tidlig, sier Mørland.