Fra årsskiftet får 450 psykologer i Telemark og Akershus rett til å sykmelde pasientene sine for inntil et halvt år. Blir ordningen vellykket er både departementet og stortingspolitikerne, innstilt på å utvide ordningen til å omfatte hele landet i 2011.

Forutsetningen for at psykologer gis sykmeldingsrett, er at pasienten samtykker i at psykologen gir pasientens lege informasjon om sykmeldingen.

Hensikten med forsøksordningen er å høste erfaringer med psykologer som sykmeldere. Målet er at tiltaket skal føre til redusert sykefravær, kortere behandlingstid og flere sykmeldte tilbake på aktive arbeidstiltak.

I dag har manuelle terapeuter og fysioterapeuter rett til å skrive ut sykmelding.