Knudsen sitter i dag i sentralstyret og har flere ganger signalisert at hun gjerne tar gjenvalg.

Men etter helgens dramatiske årsmøte i Hordaland Arbeiderparti i Ullensvang hvor Knudsen kom på parti med taperne i nestledervalget, er det ingen i fylkespartiet som regner med at hun vil nå opp som kandidat.

Det er ingen tvil om at hun er taperfløyens kandidat. Blant annet ble hun fra talerstolen lansert som nestlederkandidat i partiet av Pål Berrefjord Men det var ingen som tok opp forslaget i den videre debatten. Dette tyder på at Knudsen nå ikke har sterke nok støttespillere til at hun kan vinne frem i valgkomiteen. Der er for øvrig Kari Manger Hordalands medlem. Hun tilhører Frøiland-fløyen.

Strøm Erichsen seiler opp

Etter det Bergens Tidende forstår er det byrådslederen i Bergen, Anne-Grete Strøm-Erichsen som ligger best an til å overta Knudsens plass som Hordalands sentralstyremedlem.

Sterkest konkurranse vil Strøm-Erichsen få fra stortingsrepresentant Olav Akselsen. Men også ordfører Magne Rommetveit fra Stord og ordfører Bjørn Christensen fra Voss blir nevnt som navn det kan være aktuelt å lansere. Men Christensen og Rommetveit vil neppe stå så sterkt som Strøm-Erichsen og Akselsen.

Lederen i Hordaland Arbeiderparti, Ranveig Frøiland ville i går ikke uttale seg om konkrete kandidater.

Ikke stortingsrepresentanter

Men til Bergens Tidende sier hun at hun synes det er viktig at partiet nå velger sentralstyremedlemmer som ikke er medlemmer av stortingsgruppen.

— Hvorvidt sentralstyremedlemmet er fra Bergen eller en av landkommunene, er av underordnet betydning, mener Frøiland.

Strøm-Erichsen sier til BT at så lenge hun er aktiv politiker, stiller hun seg selvsagt til disposisjon i de verv som partiet byr henne. Men rent prinsipielt synes hun det er viktig at sentralstyret får en bred sammensetning både når det gjelder kjønn, regioner og ståsted i organisasjonen.

NY KANDIDAT: Anne-Grete Strøm-Erichsen lanseres nå som kandidat til å overta Grete Knudsens plass som Hordalands sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.
FOTO: GIDSKE STARK