Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude sier til NTB at det er svært viktig at sjøforklaringer holdes så raskt som mulig etter skipsulykken, mens vitnenes inntrykk av hva som skjedde ennå er ferske. Gude sier alle overlevende etter ulykken vil være hjemme i Norge tirsdag, etter de informasjoner han har fått.

Rederiet Bourbon Offshore Norway har allerede muntlig varslet Sjøfartsdirektøren om at rederiet vil begjære sjøforklaring. Direktør Bjørn Remøy bekrefter overfor NTB at den formelle begjæringen vil bli overlevert Sjøfartsdirektøren mandag.

Dersom det passer med timeplanen til Søre Sunnmøre tingrett kan sjøforklaringen starte allerede i løpet av kommende uke.

Ingen rettssak

Sjøforklaringer kan ikke sammenlignes med vanlige rettssaker. Under sjøforklaringer avgjøres det ikke hvem eller hvilken instans som har ansvaret for ulykken. Den konsentrer seg om bevisopptak, ledet av en dommer og to sjøkyndige rettsvitner.

Men opplysninger som kommer fram under sjøforklaringen, blir protokollert. Dermed kan de senere bli viktige bevis i en eventuell rettstvist, for eksempel i en straffesak eller i en tvist om forsikringsspørsmål.

Kartlegge fakta

Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude sier til NTB at sjøforklaringers oppgave er å kartlegge fakta som er relevante for selve ulykken.

– Sjøforklaringen sier ingenting om skyld, men konsentrer seg om hva som skjedde. Etter at sjøforklaringen er avsluttet, kan det eventuelt bli et rettslig etterspill, dersom Sjøfartsinspektøren innstiller på dette, sier Gude.

Kommisjonen som Justisdepartementet vil nedsette for å granske Bourbon— Dolphin-havariet, vil langt på vei få samme oppgave som sjøforklaringen, ifølge Gude. Han legger til at kommisjonen likevel vil ha mulighet til å gå grave enda dypere i materien enn dommeren og de to sjøkyndige som leder sjøforklaringen.

Bergingssjefen værfast

Sjefen for operasjonen som skal berge havarerte «Bourbon Dolphin» satt lørdag værfast i Edinburgh, opplyser Steffen Schultz i STS Marine Consult.

Schultz, som er oppnevnt av sjøforsikringsselskapet Gard og rederiet Bourbon Offshore Norway til å følge bergingsoperasjonen, sier han selv sitter i Aberdeen og venter på at skodda skal lette på Shetland slik at flyene kan lande der.

– Vi må vurdere om vi i løpet av dagen må ordne alternativ transport dersom flyene ikke kan lande på Shetland, sier Schultz til NTB.

Direktør Bjørn Remøy sier til NTB at Schultz’ oppgave for Bourbon blir å påse at bergingsoperasjonen skjer i samsvar med rederiets interesser.

– Jeg vil følge operasjonen på nært hold, og befinne meg til havs nær havaristen det meste av tiden, sier Schultz til NTB.