22-åringen nekter fortsatt hardnakket for voldtekt og overlagt drap på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8). Det kan komme til å koste ham friheten for alltid.

Kristiansen er nemlig naglet som en særdeles farlig mann av de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige, professorene Kjell Noreik og Jofrid Alice Nygaard. Retten har derfor få andre straffealternativer enn å dømme ham til 21 års forvaring, som i tillegg til å være straff også er ment å skulle beskytte samfunnet.

Må "helbredes"

Kristiansen må med andre ord "helbredes" for å slippe ut. Og det er bare en tilståelse, en erkjennelse av det gale han har gjort, som vil kunne gi ham en annen diagnose. Onsdag møter igjen professorene Noreik og Nygaard i retten.

I rapporten de la frem før kjennelsen ble Kristiansen beskrevet som en person med alvorlig emosjonelt ustabil personlighetsavvik med klare umodne trekk.

Pedofil

Trolig vil de også konkludere med at Kristiansen er pedofil og har "avvikende sjelsevner med betydelig aggressivitet".

Når retten får høre dette, har de ingen andre alternativer enn å idømme 22-åringen 21 års forvaring.

Dom for straffeutmåling faller trolig onsdag neste uke.