Forslaget er oversendt Landbruksdepartementet. Bakgrunnen er, ifølge Dyrehelsetilsynet, at omfanget av eierløse/forvillede katter er blitt så stort at det er blitt både et dyrevernmessig og helsemessig problem, særlig i byene Til Stortinget Dette skriver Landbruksdepartementet i et notat om katteplagen. Notatet er sendt ut på høring til en rekke instanser, blant annet Dyrebeskyttelsen. Det blir ifølge avdelingsdirektør Martin Holtung i Landbruksdepartementet Stortinget som skal ta den endelige beslutningen i denne kattesaken.— Synspunktene som kommer inn i høringsrunden vil bli drøftet i stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd. Stortinget får denne meldingen innen utgangen av neste år, sier Holtung. Størst i Norge En egen arbeidsgruppe har vurdert problemet med eierløse/forvillede katter siden gruppen ble oppnevnt høsten 1998. Gruppen har også vurdert hvem som har ansvaret for katteproblemet, og gruppen skriver i en rapport til Landbruksdepartementet blant annet: «Forekomsten av eierløse/forvillede katter er utbredt i Norge. Kilden til disse er eide katter, som er kommet bort fra eier. Dette skjer fortløpende og har nå fått et så stort omfang at ikke noe annet dyrehold er tilnærmelsesvis så stort og i samme situasjon».Gruppen understreker at man ikke snakker om villkatter: - Vi har ikke villkatter her i landet. Dette er katter som i utgangspunktet har hatt en eier, sier Holtung, som mener at det både vil være naturlig og riktig av den enkelte kommune å løse problemet. Kastreringspenger Hannkattene kan gå en ublid skjebne i møte. For arbeidsgruppen, nedsatt av Landbruksdepartementet, foreslår midler til forebyggende tiltak, med ti millioner per år over en femårsperiode. Pengene skal brukes til kastrering og sterilisering, for å dempe formeringstakten blant hannkatter.

STØTTER FORSLAGET: Leder i Dyrebeskyttelsen i Bergen, Liv Sandal med katten Felix.