Bakgrunnen er kreftsaken ved NTNU-laboratoriene på Rosenborg i Trondheim.

En ekspertgruppe som ble nedsatt av regjeringen før jul skal vurdere om lignende forhold kan ha forekommet ved andre statseide utdanningsinstitusjoner. Institusjonene som eventuelt blir plukket ut, får brev fra departementet senere, melder Adresseavisen.

– Vi må se på hvilke institusjoner som har brukt kjemiske stoffer, hvilke stoffer det er snakk om, og om regelverkene for håndtering har vært fulgt, sier ekspertgruppens leder, divisjonsdirektør Erik Dybing i Nasjonalt folkehelseinstitutt.

I 1997 ble det avdekket en mulig sammenheng mellom arbeidsmiljøet og kreft hos ansatte og studenter ved provisoriske laboratorielokaler tilknyttet biologi, kjemi, botanikk og zoologi på Rosenborg i Trondheim. Universitetet har blant annet fått kritikk for ikke å ha gått ut med informasjon om denne sammenhengen til alle som hadde arbeidet på laboratoriene. Laboratoriene på Rosenborg ble fraflyttet i 2000 og siden revet.

Til sammen har seks personer har fått erstatning i saken, fem menn og en kvinne. Erstatningsbeløpene skal variere fra 550.000 til 13 millioner kroner.