Forslaget som er sendt ut til høring innebærer at såkalt masseutlevering i elektronisk form opphører. Det vil si at avisene ikke lenger kan legge ut listene som i dag.

Departementet foreslår også at opplysninger om fødselsdato, gateadresse og skatteklasse ikke lenger blir å finne i listene.

Videre foreslås at innsyn i listene kun skal kunne skje gjennom likningskontorets papirlister, eller på skatteetatens hjemmesider.

Forslaget innebærer også at skattelistene kun skal publiseres en gang om året. Kopiering, fotografering eller bruk av elektronisk avlesning blir heller tillatt om forslaget blir vedtatt.