Om få timer skal landsmøtet i selskapet velge president og styre for de neste to årene. Det ligger an til en spennende du-ell mellom Lars Hellandsjø og Gunnar Knutsen fra Oslo, som er valgkomiteens foretrukne.

Da Magnus Stangeland og hans styre ble tvunget til å stille plassene sine til disposisjon, ble det i januar valgt nytt styre som skulle sitte frem til det ordinære landsmøtet som nå pågår i Bodø. Sogn og Fjordane distrikt mente Lars Hellandsjø (38) var egnet til ryddejobben, og foreslo ham som ny president. Valgkomiteen innstilte ham, og etter intens tautrekking med nettopp Gunnar Knut-sen, ble Hellandsjø utpekt som sjef for ryddeaksjonen i selskapet.

Har snudd? Sogn og Fjordane var tilfreds med å ha fått presidenten, og mente Hellandsjø var den rette til å rydde opp.

Nå har valgkomiteen snudd og vraket Hellandsjø. Det samme kan Sogn og Fjordane ha gjort. For få uker siden ville ikke distriktsleder Henry Indrebø overfor BT gi sin uforbeholdne støtte til Hellandsjø.

De tre Sogn og Fjordane-representantene på landsmøtet kan komme i vippeposisjon under ettermiddagens valg, og således bidra til å fjerne sin egen mann fra presidentstolen.

Tonen mellom Hellandsjø og kollegene i distriktsstyret i Sogn og Fjordane skal ha skrantet etter at han ble valgt som president.

Beklaget brev Fra talerstolen i formiddag kom Lars Hellandsjø med en uforbeholden unn-skyldning for et brev administrasjonen i Redningsselskapet skal ha sendt til dist-riktsleder Henry Indrebø.

På forespørsel fra Bergens Tidende avsto Indrebø å kommentere hva brevet inneholdt og hva saken gjaldt.

Fra Sogn og Fjordane-benken ristet representantene på hodet da Hellandsjø kom med sin private beklagelse fra taler-stolen.

Dramatisk valg Presidentvalget ser ut for å bli svært jevnt og dramatisk. Få timer før valget, ser stemningen på landsmøtet ut for å gå i knapp favør av Gunnar Knutsen, som satt i sentralstyret som ble kastet i januar.

Bergens Tidende har imidlertid grunn til å tro at noen av dem som sitter i det regjerende sentralstyret, ikke ønsker å ta gjenvalg dersom Hellandsjø blir kastet.

Det er ventet at valgene vil finne sted en gang mellom klokken 15 og 17 i ettermiddagen.

SCANPIX