Strenge EU— og ESA-regler om grensekontrollstasjoner har i over ett år skapt vansker for fiskerihovedstaden i Sogn og Fjordane. Til enighet

EU og EFTAs kontrollorgan ESA har omsider kommet til enighet om praksisen som skal følges ved opprettelse av nye grensekontrollstasjoner. Dermed ligger forholdene til rette for at Måløy kan få sin grensekontrollstasjon for import av fisk fra land utenfor EU godkjent, skriver Havneavisen.

Både Måløy, Vardø og Kjøllefjord har hatt problemer med å få ta inn fisk fra land utenfor EU og EFTA, og det har tatt mye tid å få til et gjennombrudd i denne saken. Både havner og lokale bedrifter har tapt store penger på at fisk fra Russland og andre nasjoner utenfor EU ikke kan mottas.

Jon Oksholen ved Nor-Cargo i Måløy sier at en faktisk kan snakke om en konkurransevridning og at dette har vært et eksempel på EU-byråkrati på sitt verste. I over ett år har fisk med adresse Måløy blitt tatt imot i Ålesund, for så å bli fraktet med lastebiler til Måløy. NorCargo alene brukt over 150.000 kroner for å tilfredsstille EU- og ESA-inspektører.

— Men mest skadelidende har fiskeindustrien vært, sier Oksholen.

Regiondirektør for Fiskeridepartementet i Sogn og Fjordane, Rolv Petter Vettvik, er optimistisk og tror Måløy kan skilte med godkjent grensekontrollstasjon fra 1. januar. (NTB)