Samtidig lover USA at norsk industri kan få produsere deler til alle Joint Strike Fighter-flyene. Det kan bety delproduskjon for så mange som 5.200 fly, ifølge Lockheed Martins Tom Burbage.

Lockheed Martin, European Aeronautic and Defence System (EADS), og SAAB presenterte i Oslo i går sine tre kampfly for medier og næringsliv. Det ble et kappløp av løfter for å tekkes norske krav frem mot en ventet kjøpsbeslutning i 2008.

Garanterer pris og gjenkjøp

EADS kampanjedirektør, David Hamilton, garanterer at selskapet vil innfri alle løfter — hvis Norge bestemmer seg for å kjøpe 48 Eurofighter Typhoon kampfly.

— Jeg har akkurat sittet i møter i Forsvarsdepartementet. De har fått vårt tilbud, men noen prislapp vil jeg ikke gi foran media. Men tilbudet inneholder en garantert pris som står fast frem til 2012. Det har ingen av våre konkurrenter. I tillegg har vi vist at vi leverer som lovet for alle typer av gjenkjøpsavtaler. Det vil vi fortsette med. Vi garanterer samarbeid med norsk industri for minst like mye som flyene koster, sier Hamilton.

Han viser til at det de neste 20 årene vil bli investert 8000 milliarder kroner i produksjon og utvikling av Eurofighter.

— Hvis Norge får bare 0,5 prosent av kontraktene, betyr det verdier for 40 milliarder kroner, sier han.

Ikke gjenkjøp, men avtale

Hamilton legger til at teknologi og produkter som blir utviklet, fritt kan brukes og selges til andre - bortsett fra til konkurrenten Lockheed Martin og andre kampflyprodusenter. Han sier at en avtale om norsk deltakelse i neste fase i utviklingen ligger klar, og at det er aktuelt med deltakelse i 42 ulike prosjekter for 17 norske selskaper.

Lockheed Martin presenterte sin F-35 Lightning II, også kalt Joint Strike Fighter (JSF). Selskapet er verdens største våpenprodusent, og hadde sendt viseadministrerende direktør for kampflyprosjektet, Tom Burbage, for å markedsføre flyet.

JSF og USA skiller seg fra konkurrentene i den forstand at de ikke opererer med politisk belsuttede gjenkjøpsavtaler, men med industriavtaler. USAs regjering tviholder på kostandseffektive løsninger, og innegår bare såkalte best value-avtaler. Noen føringer er imidlertid lagt etter omfattende press fra den norske regjeringen.

1 fly for 300 millioner

Burbage opplyste i går at Lockheed Martin og andre selskaper som er delleverandører til flyet legger opp til et omfattende samarbeid med norske selskaper. Så langt er 38 prosjekter identifisert, og samarbeidet skal løpe i 30 år. Særlig vekt legger han på komposittmaterialer, våpenproduksjon og andre høyteknologiske bidrag.

— Dette kan ha en verdi på 4,5 milliarder dollar (29 milliarder kroner) for norsk industri, sier Burbage.

Han sier innkjøpsprisen Norge blir tilbudt for et fly vil ligge på gjennomsnittlig produksjonskostnad eller litt under. Den siste gjennomsnittsprisen Lockheed Martin har presentert er 46 millioner dollar (300 millioner kroner), i 2005-kroner. I tillegg kommer utgifter til drift, vedlikehold og oppdatering.

SAAB-direktør Kjell Möller lover at Norge vil få gjenkjøpsavtaler verdt minst det samme beløpet som 48 JAS Gripen N-fly vil koste. Han lover et bredt industrielt samarbeid med Norge, også på ikke-militær side. Möller anslår verdien av gjenkjøpsavtalen til å være på 20 milliarder norske kroner - over 15 år.

Håvard Bjelland