— I dag ser det ut som det beste alternativet er å kjøpe nye fly, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

På en pressekonferanse i går ettermiddag presenterte hun foreløpige kostnadsanslag for den største investeringen som er gjort i Norge, hvis vi ser bort fra oljevirksomheten.

Levetidskostnad

— Levetidskostnaden, det vil si kjøp, oppgradering og drift av mellom 30 og 50 fly i 30 år, er mellom 70 og 140 milliarder kroner, opplyser forsvarsministeren. Det gir en levetidskostnad per fly på inntil 2,8 milliarder kroner. Av dette utgjør trolig en halv milliard kroner selve flykjøpet.

Forsvarets beregning av levetidskostnad er mye høyere enn det andre myndigheter har opplyst. Den nederlandske riksrevisjonen opererer for eksempel med en levetidskostnad på 1,55 milliarder kroner.

Tre alternativer

Regjeringen har ikke bestemt seg for hvilket fly de vil velge. Strøm-Erichsen sier at «vi vil ha en åpen konkurranse hvis vi velger å kjøpe nye fly». Hun legger opp til at regjeringen kan fremme en sak i Stortinget om flykjøp «i løpet av 2008». Målet er å kunne kjøpe inn 48 fly, men det avhenger av stortingsvedtak om Forsvarets langtidsplaner, samt kostnadsutviklingen frem til levering.

Valget står mellom tre leverandører:

  • USA og Lockheed Martin med F-35 Lightning II, også kjent som Joint Strike Fighter.
  • Storbritannia, Italia, Tyskland og Spania og selskapet EADS med sin Eurofighter.
  • Sverige og JAS Gripen med en nyutviklet utgave av JAS 39 Gripen.

— Vi går nå inn i en ny fase med tettere kandidatoppfølging og evaluering, sier Strøm-Erichsen.

Alle får utviklingsavtaler

Det vil si at alle kandidatene er med videre, og at de hver for seg vil få forpliktende utviklingsavtaler med Norge. Det er fortsatt uavklart hva slike avtaler vil bety i rene kroner og øre for Eurofighter og JAS Gripen.

Samarbeidet med Lockheed Martin og USA er mer håndfast. Norge er allerede involvert gjennom en intensjonsavtale som koster til sammen 122 millioner dollar, eller 750 millioner kroner, for Norge. Forsvarsdepartementet er i sluttfasen av forhandlingene om en produksjonsavtale.

— Jeg vet ikke i dag om den blir signert før eller etter jul, men vi må ha på plass en konkret avtale om industrisamarbeid, sier Strøm-Erichsen som mener avtalen ligger an til å bli bedre enn den i utgangspunktet så ut til å bli.

Norge skal ha kampfly

— En produksjonsavtale med Lockheed Martin betyr ikke at vi forplikter oss til å kjøpe flyet. Vi kan trekke oss ut av denne avtalen med 90 dagers varsel. Gjør vi det, taper vi de pengene som inntil dette tidspunktet er brukt på prosjektet, sier hun.

Departementet vil også vurdere to alternativer til kjøp av nye kampfly. Det ene er oppgradering av F-16-flyene som «kan bli uforholdsmessig kostbart». Det siste alternativet er å utsette beslutningen i ti år, kombinert med rutinemessig oppgraderinger av F-16-flåten. Det vurderes som det dårligste alternativet.

Regjeringen slår imidlertid fast at det fremtidige norske forsvaret skal ha kampflykapasitet, også etter at F-16-flyene er gått ut på dato.