Budskapet i kampanjen fra blant annet Norsk Folkehjelp, Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp og AUF er: «Tenk før du tanker hos Esso. Esso er en klimaversting».

— Tenk selv - Vi oppfordrer folk til å tenke selv, og til å gå et annet sted for å fylle tanken, sier Berit Kristoffersen, koordinator i kampanjen, til Dagsavisen.

Kampanjen er et ledd i en internasjonal boikottaksjon mot oljeselskapet, som er verdens største.

— Esso er desidert verst. De er det eneste oljeselskapet som aktivt undergraver det vitenskapelige grunnlaget fra FNs klimapanel. Dessuten oppfordrer de verdens regjeringer til ikke å underskrive klimaavtalen. Det gjør ingen andre selskaper, sier Dag Nagoda i Framtiden i våre hender.

Kampanjen avsluttes etter klimamøtet i Bonn 1. august.