En drøy måned før Victor D. Norman og regjeringen offentliggjør hvilke statlige tilsyn og etater som de ønsker å flytte ut fra hovedstaden, er det oppstått uro i deler av det bergenske næringslivet.

Bedriftsledere i IKT-bransjen er misfornøyd med at Bergen Næringsråd er så ensidig opptatt av å få Konkurransetilsynet med 100 arbeidsplasser plassert i byen, og mer eller mindre «dropper» det nye Sikkerhetsdirektoratet som totalt vil få flere hundre ansatte.

Direktører slår alarm

Direktørene Gunnar Heggernes i Amitec AS og Kjell Hilde i IT Vest AS har begge gitt klar beskjed til Næringsrådet om sin misnøye.

Heggernes sier til Bergens Tidende at en rekke private bedrifter og offentlige instanser med høy kompetanse på sikkerhet har alliert seg med Bergen kommune med sikte på å stå best mulig rustet foran den endelige avgjørelsen i regjeringen.

— Det er ikke noe galt i å kjempe for å få Konkurransetilsynet, men vi skal ikke glemme at verdiskapningen vil få et mye større løft hvis Sikkerhetsdirektoratet blir plassert i Bergen. Jeg synes ikke at Næringsrådet har vært aktiv nok i å vektlegge det, sier Heggernes som bl.a. har spesialisert seg på innkalling i krisesituasjoner.

- Større ringvirkninger

Kjell Hilde i IT Vest AS, som arbeider med næringsutvikling, understreker at det utvilsomt er gode og saklige grunner for å plassere begge etater i Bergen. Men før Næringsrådet valgte å satse så sterkt på den ene, burde det ha vært en mer åpen prosess i forkant.

Beredskapsleder Steinar Matre i Bergen kommune mener også at vi står meget sterkt her lokalt for å få Sikkerhetsdirektoratet:

— Jeg er overbevist om at regjeringen ikke kan se bort fra den høye kompetansen vi har her i distriktet, og det er grunn til å notere seg at både Statoil og Norsk Hydro har sine beredskapsavdelinger plassert i Bergen, sier han.

Adm. direktør i Bergen Næringsråd, Helge S. Dyrnes, tilbakeviser bestemt at rådet ikke støtter ønsket om å få det nye direktoratet lagt hit. Men han er også opptatt av alliansebygging:

— Vi må være realistiske og innse at vi kan ikke få alt. Vi må bruke kreftene på det som er mest sannsynlig, og de fleste er vel enig om at Bergen har alle faglige forutsetninger for å få Konkurransetilsynet.