Tirsdag ble det britiske havfiskefartøyet "Menorca" utvist fra norsk sone etter et ulovlig breiflabbfiske med 2.640 småmaskede garn med en samlet lengde på 180 kilometer, skriver Fiskaren. Garnene hadde ulovlig maskevidde. For noen uker siden ble også den britiske båten "Suffolk Chieftain" tatt for ulovlig breiflabbfiske.

Ny aktivitet

De to britiske båtene hadde omtrent samme garnlengde med seg som de 35 norske fartøyene i breiflabbflåten i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland til sammen. Ifølge Kystvakta skal flere britiske breiflabbfartøy være underveis til breiflabbfeltene i norsk sone.

-Det er åpenbart en ny fiskeriaktivitet som er i ferd med å bygge seg opp. Dersom beskatningen av breiflabb blir økt, betyr det press på breiflabbbestanden. Den norske Kystvakta vil følge nøye med på beskatningen av breiflabb, sier leder for operasjonssentralen ved Kystvakta Sør, Rune Steinsvik til Fiskaren.

Kritiske

Fiskerne er kritiske til hvordan breiflabben blir regulert. EU-fiskere kan nå fylle opp kvoten på 11.000 tonn for blåkveite og "andre arter" med breiflabb. Norske fiskere har fått sin breiflabbsesong redusert fra ni til fem måneder og opplever nå reduserte priser og tapt marked som følge av britenes fiske av undermåls breiflabb.

-Det som skjer nå, er alt annet enn god fiskeriforvaltning, og vi har tapt marked.

Breiflabbprisen til fisker er halvert fra 40 til 20 kroner per kilo rund breiflabb, sier fisker Elling Johannes Røttingen fra Os i Hordaland til Fiskaren.

(NTB)