I Hydro har de organiserte nettverk innen fire ulike fagområder. Lederen for de enkelte nettverket har også ansvaret for rekrutteringer og da for at selskapet skaffer seg internasjonale kapasiteter.

— Da må vi blant annet sørge for at de fortsatt får vise seg frem på den internasjonale arena, sier leder for Hydros forskningssenter, Leif Lømo.

David Hunt som er en slik kjent størrelse innen geologifaget, bekrefter at det er viktig for ham å kunne fortsette med forskning og publisere resultatene i internasjonale tidsskrift.

Derfor får også fagfolkene ved forskningssenteret lov å drive forskning, dra på konferanser og holde seg oppdatert rundt halvparten av tiden. Resten brukes til konkrete oppdrag for Hydros mange operasjoner rundt om i verden.

Rundt 120 personer jobber ved Hydros forskningssenter på Sandsli.