DNA-spor – det vil si biologiske spor – kan avgjøre skyldspørsmålet for tre av de fire tiltalte som fortsatt nekter at de var med på ranet. De tre er Metkel Betew, Thomas Thendrup og Ikmet Kodzadziku. Fra den fjerde av disse tiltalte, Alf Henrik Christensen, er det ikke funnet noe biologisk materiale som kan knyttes til NOKAS-ranet.

Tidligere professor Bjørnar Olaisen og senioringeniør Bente Mevåg ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo møter i retten for å forklare seg om bruk av DNA-analyser generelt, og spesielt om DNA-spor fra de tiltalte i NOKAS-saken.

Mandag formiddag gjorde Bente Mevåg rede for Metkel Betews DNA-spor på en sovepose, på drapsvåpenet som Kjell Alrich Schumann brukte under ranet, på en magasintaske og på toalettsetet i leiligheten der ranerne skjulte seg etter ranet.

Hun redegjorde også for Thomas Thendrups DNA-spor i en hanske blant ransutstyr funnet i Drammen.

Spørsmål til Bente Mevåg fra forsvarerne Marius Dietrichson og Berit Reiss-Andersen viser at forsvarerne vil reise tvil om at disse biologiske sporene er fellende beviser for henholdsvis Metkel Betew og Thomas Thendrup