OLAV GARVIK

De tre opposisjonspartiene har i tur og orden de siste par dagene stått frem med sine budsjettalternativ. I går var det SVs tur til å vise hvordan partiet vil endevende store deler av den økonomiske politikken.

Ved siden av ønsket om å gi kommune-Norge romsligere spillerom for å forbedre tjenestetilbudet, har opposisjonen til dels detaljerte planer om å reversere sentrale deler av regjeringens skattepolitikk.

Lengst går SV, som både vil øke total skattebyrde med 2,2 milliarder kroner i forhold til regjeringen og samtidig endre på en rekke konkrete sider av skattesystemet. SV vil bl.a. øke miljøavgiftene med tre milliarder kroner.

SV «tøffest»

SV-leder Kristin Halvorsen sier at «i vridningen fra privat til offentlig forbruk er SV tøffere enn Ap og Senterpartiet.»

Partiets finanspolitiske talsmann, Øystein Djupedal, understreker at partiet ønsker å redusere arbeidsgiveravgiften med to milliarder kroner for å gjøre det lettere for bedriftene å ansette flere folk. Totalt reduseres skattene for næringslivet med en halv milliard kroner.

I SVs «snuoperasjon» omkalfatrer partiet regjeringens budsjett med ca. 20 milliarder kroner. Arbeiderpartiet har endringer på i alt 11 milliarder. Også Senterpartiet rokerer på poster i milliardklassen. Med god samvittighet vil partiet bruke 4,4 milliarder kroner mer enn regjeringen av oljeinntektene.

Mange gode formål

Her er noen eksempler på områder der de tre partiene både har sammenfallende og sprikende interesser:

Kommunene : Alle tre partier vil pøse på mer til kommunene enn regjeringen foreslår. Ap vil gi fire milliarder mer, Sp 4,4 milliarder mer og SV ønsker 6,5 milliarder mer enn regjeringen legger opp til.

Barnehager: Ap vil etablere 5000 ekstra barnehageplasser, SV krever at den vedtatte barnehageavtalen blir gjennomført med full barnehagedekning og maksimalpris på 1750 kroner fra 1. august neste år.

Kontantstøtten : Både Ap og SV vil avvikle ordningen fullstendig — SV allerede fra nyttår - mens Sp bare vil beholde den for foreldre som er hjemme med barnet.

Ledighet: SV lover 17.000 nye arbeidsplasser, Sp 10.000, mens Ap ikke tallfester noe løfte. Partiet har en rekke konkrete tiltak for å få flere i arbeid. Momsen: Ap og SV sier begge nei til å øke momsen til 25 prosent. Sp er derimot villig til å følge regjeringen, hvis matmomsen blir fjernet.

Inntektsskatt : Både Ap og SV vil øke minstefradraget til henholdsvis 56.000 og 61.500 kroner. Sp vil innføre eget skattefradrag for enslige med inntekt på under 180.000 kroner. SV vil øke den alminnelige skattesatsen fra 28 til 28,5 prosent. SV ønsker å skjerpe skattebyrdene kraftig for inntektsgrupper som tjener over ca. 600.000 kr. i året. For dem som tjener over 700.000 kroner er skatteøkningen på opptil 20.000 kroner.

Utbytteskatt på formue : Ap vil innføre utbytteskatt på 16 prosent, mens SV vil ha 17 prosent. Sp ønsker utbytteskatt fra 2006.

Selskapsskatt : Alle tre partier går imot å tilbakeføre selskapsskatten til kommunene.

Boligskatt : Ingen av de tre vil avskaffe fordelsbeskatningen, slik regjeringen ønsker.

Egenandeler : Alle tre motsetter seg å øke egenandelene, slik regjeringen ønsker.