Det er Statens vegvesen som har vedtatt ordningen som trår i kraft 25. april. Ordningen er et prøveprosjekt, og vil kun gjelde på strekningen mellom Elgeseter gate og Holtermannsveien i Trondheim. Strekningen er i dag en ordinær firefelts vei uten kollektivfelt.

Det nye kollektivfeltet kan brukes av busser og av biler med minimum to personer i.

Prøveordningen gjelder bare for kjøreretningen inn mot sentrum.NTB