NTB

Kameraovervåkingen av området rundt Oslo Sentralstasjon og Karl Johans gate ble igangsatt som et prøveprosjekt i november 1999. Nå har forsker Stig Winge ved Politihøgskolen i Oslo undersøkt virkningene av overvåkingen, og han konstaterer at mange av dem som arbeider i butikker og serveringssteder i området er litt skuffet. De hadde høye forventninger til effekten av politiets kameraovervåking, men det er ikke blitt vesentlig mindre kriminalitet og ordensforstyrrelser, viser undersøkelsen.

Politiet tar flere Politiet er derimot svært fornøyd med kameraovervåkingen. Lovens voktere oppdaget 35 prosent flere lovbrudd etter at de fikk kameraene på plass. Svært mange av disse tilfellene er kjøp og salg av narkotika – forbrytelser som det tidligere var svært vanskelig å slå ned på, fordi gjerningsmennene kvittet seg med stoffet så fort de så politi i området. Ved hjelp av kameraene har politiet tatt 80 prosent flere for narkotikabesittelse i det tungt belastede området ved Oslo Sentralstasjon.

Samtidig er det blitt 26 prosent færre ran og tyverier i området som blir kameraovervåket – det gjelder særlig sykkeltyverier.

Rapporten viser imidlertid at antallet voldstilfeller har økt litt, men forsker Stig Winge tror økningen kunne blitt enda større uten kameraovervåking.

Han har også undersøkt om kriminaliteten i Oslo sentrum har flyttet seg til andre områder på grunn av kameraene, men det har ikke skjedd, mener han

— Viktig verktøy Undersøkelsen viser altså at kameraovervåkingen i Oslo sentrum ikke har hatt vesentlig forebyggende effekt på alle typer kriminalitet. Men politiet mener kameraene er viktige for å avsløre og oppklare forbrytelser.

— Våre tjenestemenn har grepet inn i ordensforstyrrelser som kunne blitt til vold. I 183 saker har vi brukt video som bevismateriale, og ved hjelp av video har vi oppklart en voldtektssak. Vi har også grepet inn mot kjente pedofile som var i ferd med å lokke til seg barn, sier politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, til NTB.

Han er fortsatt positiv til kameraovervåking, og i løpet av høsten vil Oslo politidistrikt avgjøre om det skal be om at ordningen blir et permanent innslag i bybildet. Dette er omstridt fordi mange frykter at slik overvåking vil kunne krenke folks personvern.

Leder for prøveprosjektet, politiførstebetjent Sigve Bolstad, peker på at politiet har hatt god nytte av kameraene i sitt forebyggende arbeid, ved å hindre nyrekruttering til narkotikamiljøet

— Men det viktig å huske på at kameraene bare er et supplement til vanlig politiarbeid. Vi må ha andre ressurser å sette inn, ellers vil ikke slik overvåking ha noen særlig virkning, sier han. rune