Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) må møte til åpen høring sammen med partileder Liv Signe Navarsete i forbindelse med pengegavene til partiet.

Saksordfører for saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Per-Kristian Foss (H) sier at dette er blitt aktuelt etter opplysninger som kan tyde på at Riis-Johansen i god tid før valget i 2009 visste, eller i det minste burde ha visst, at det såkalte fornybarprosjektet skulle gi Senterpartiet penger.

Dette hevder tidligere generalsekretær Ivar Egeberg i Sp overfor Dagens Næringsliv torsdag.

— Riis-Johansen var informert om fornybarprosjektet, og at vi skulle få penger ut av det, sier Egeberg til avisen.

Statsråden selv har helt siden saken ble kjent avvist at han visste noe om pengestøtten på 500.000 kroner fra Eidsiva Energi og 200.000 kroner fra Troms kraft. Til NTB sier han at saken er feil framstilt.

— Måtte ha visst - E-post-utvekslingen setter saken i et nytt lys. Etter at disse er blitt kjent, er det er nesten umulig å skjønne at statsråd Riis-Johansen ikke visste om pengestøtten og ikke forsto at støtten kom inn på hans saksområder, sier Foss.

Han viser også til opplysninger om de såkalte onsdagsmøtene mellom statsrådene og partiledelsen, og finner det merkelig at saken ikke ble tatt opp på disse møtene.

— De nye opplysningene krever at Riis-Johansen også forklarer seg for komiteen, ikke bare Navarsete. Jeg vil foreslå dette på vårt neste komitémøte tirsdag, sier Foss.

Dermed er det klart at Riis-Johansen må møte fordi Høyre og Fremskrittspartiet kan benytte seg av sine mindretallsrettigheter og kalle inn olje- og energiministeren.

- Feil - Det er feil når DN i dag framstiller det som at jeg visste om bidragene til Sp før det ble offentlig kjent. Jeg var ikke kjent med støtten fra Eidsiva Energi og Troms Kraft før Statistisk sentralbyrå offentliggjorde oversikten over partistøtte i september i år. Dette har jeg også redegjort for overfor Justisdepartementets lovavdeling, sier Riis-Johansen.

Egeberg presiserer at Riis-Johansen ikke ble informert om hvilke konkrete selskaper støtten skulle komme fra, men at det var klart at det var aktører innen kraftsektoren som skulle bidra med penger til Sp. Statsråden fikk heller ikke vite hvor store beløp det var snakk om, når pengene skulle komme eller hva de skulle brukes til.

E-post Den tidligere generalsekretæren skrev i en e-post fra mai 2009 til statssekretær Sigrid Hjørnegård, Riis-Johansens høyre hånd i departementet, at Eidsiva hadde bestemt seg for å sponse et Senterparti-prosjekt med 650.000 kroner.

Egeberg beskriver det som merkelig at statssekretæren skal ha svart på e-posten uten å ha fått med seg pengesummen. Når det gjelder hans egen rolle i saken, hevder Egeberg at han handlet i god tro.

— Jeg mener jeg ikke har gjort noe galt, og jeg ville gjort det samme igjen. Den eneste feilen var selvfølgelig at jeg ikke visste at det var ulovlig å motta støtte fra offentlig eide selskaper, sier han.

Hva mener du? Si din mening her.