Regjeringspartiene forsterker skytset mot Hydros styreleder Jan Reinås etter styrevedtaket 25. juli. Men samtidig unnlot regjeringen å kritisere utbetalingen da de ble gjort kjent med den. Mens SV krever at beslutningen gjøres om, sier Ap at de ingenting kunne gjøre.

Kunne ikke reagere

Regjeringen ble informert om den massive utbetalingen til direktørene i Hydro så tidlig som 21. juni — uten at de den gang protesterte. Næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) avviser overfor NTB at han eller departementet der og da kunne ha reagert på de høye utbetalingene til Hydro-toppene med å kreve reforhandling av avtalen.

— De store beløpene er i all hovedsak resultat av tidligere inngåtte opsjonsavtaler. Vi visste allerede før vi ble orientert av Hydro at det ville koste mye å få slutt på opsjonsavtalene og innfri forpliktelsene. Avisene hadde det siste halve året vært fulle av beregninger om hva opsjonene var verdt.

— Kunne og burde dere ha reagert umiddelbart dersom utbetalingene fremsto som urimelig store?

— Nei, vi forutsetter at beløpene bare var forpliktelser inngått gjennom opsjonsavtalene, sier Andersen til NTB,

To hatter

Bård Vegard Solhjell, som både er SVs nestleder og statssekretær på Statsministerens kontor sier at utbetalingene er uttrykk for «voldsom elitekultur». Han sa til Dagbladet i går at «styret og ledelsen i Hydro bør tenke seg om og gjøre om den beslutningen de har tatt». Men det er en uttalelse Statsministerens kontor ikke stiller seg bak.

— Han uttalte seg på vegne av SV, sier politisk rådgiver Mina Gerhardsen (Ap).

— Det var SVs mening jeg ga uttrykk for i egenskap av å være nestleder, sier Bård Vegard Solhjell.

SVs parlamentariske leder på Stortinget, Inge Ryan, sier at «regjeringen har vært krystallklar på at den vil bort fra grådighetskulturen».

— At styret har så liten vilje til å ta signaler og smekker til med sånne utbetalinger, ja, da viser styrelederen at han ikke lytter. Vi må få et styre i Hydro som representerer eierne. De kunne for eksempel ha forhandlet ned verdien på avtalene til direktørene. Jeg tviler på at det er gjort noe forsøk på det.

— Så Jan Reinås bør skiftes ut som leder av styret i Hydro?

— Vi må ha en styreleder som lytter til politiske signaler, sier Inge Ryan.

Har plikt til å handle

Sps parlamentariske leder, Magnhild Meltveit Kleppa, sier at «det påhviler styrene i et selskap med en stor statlig eierandel å ta signaler. I hele vinter og vår har det sammenhengende vært fokus på lederlønninger og frynsegoder. En styreleder, som i en slik situasjon iverksetter så omfattende utbetalinger, må være det nærmeste vi kan komme politisk døv».

Hun sier at det nå er naturlig å avvente regjeringens granskning av styrets handlinger, før man bestemmer seg for den videre håndteringen.

Opposisjonen på Stortinget er mildest talt fortørnet over regjeringens håndtering av saken. Høyres Per-Kristian Foss har skrevet brev til næringsministeren hvor han ber om svar på når regjeringen ble informert om Hydro-avtalen og hvorfor regjeringen ikke reagerte da den ble kjent med ordningen.

Urimelig angrep på Hydro

Venstreleder Lars Sponheim sier regjeringspartiene gjør seg skyldig i «urimelige angrep på både Reiten og Reinås».

— Regjeringspartiene ville avvikle opsjonsordningene. Det har Hydro gjort. Reinås så at dette vil bli dyrt og informerte departementet. De protesterte ikke, og derfor er det ingen grunn til å skyte på Hydro. For øvrig viser regjeringens håndtering at det er dramatisk ulike syn på saken internt i regjeringen. Behandlingen bærer preg av forvirring og mangel på ledelse, sier Sponheim.

Han legger til at Hydros ledelse kan kritiseres for å være grådige og ukloke, men ikke for at de gjør som regjeringen vil.

ANGRIPES: Styreleder Jan Reinås utsettes for stadig hardere angrep for sin håndtering av opsjonssaken. ARKIVFOTO: KNUT FALCH/SCANPIX
Falch, Knut