Middeltemperaturen for Norge som helhet i 2010 lå 1 grad celsius under normalen og fjoråret ble dermed kaldeste år i Norge siden 1941.

For Vestlandet som helhet er 2010 det tredje kaldeste året som noen gang er registrert med 1,2 under normalen. Også her er 1915 enda kaldere. Da lå middeltemperaturen 1,3 grader under det normale.

Avvik

Bare i deler av Finnmark og i enkelte kystområder i Troms og Nordland lå middeltemperaturen over normalen. Det kaldeste året som er registrert er 1915 da middeltemperaturen lå 1,7 grader celsius under normalen.

Årsoversikten fra Meteorologisk institutt viser at det største avviket fra normalen i 2010 kom i enkelte områder av Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Hedmark. Her lå middeltemperaturen for året mellom 2 og 2,5 grader under det normale.

Tørre tider

De fleste har neppe noe problem med å forstå at fjoråret var kaldt både i begynnelsen og slutten, men litt mer overraskende er det kanskje at det i Norge som helhet bare kom 85 prosent av normal nedbørsmengde i 2010. Fjoråret er nummer 15 i rekken av tørre år siden 1900.