Waagaard kastet kaka som en protest mot at Halvorsen tiltrådte som finansminister i fjor høst.

John Waagaard var tiltalt etter straffelovens paragraf 99, som omhandler forsøk på å hindre en statsråd i gjøre arbeidet sitt. Paragrafen, som opprinnelig er fra 1902, ble endret i 2000. Den har aldri før vært lagt til grunn i en rettskraftig dom.

Waagaard var også tiltalt for legemsfornærmelse. Retten mener han er skyldig etter begge tiltalepunkter.

Måtte dusje

– Å kaste bløtkake mot en persons utildekkede nakke og hode er utvilsomt en legemsfornærmelse og som sådan en rettsstridig handling. Det neste spørsmålet er om kastingen av bløtkaken var egnet til å «hindre» statsråden i hennes virksomhet. Retten mener at dette spørsmålet må besvares bekreftende, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Retten påpeker at en slik handling vil sette statsråden ut av spill, fordi hun med bløtkake i håret og på klærne utvilsomt må ta en dusj omgående. Dermed får hun jo ikke gjort jobben sin.

Anker

24-åringens forsvarer, advokat Harald Stabell, sier dommen vil bli anket, og at ankesaken automatisk vil gå for en jury, siden strafferammen er så mye som 15 år.

– Vi kommer til å anke dommen fordi vi er uenig i bruken av paragraf 99, vi mener dette er feil lovanvendelse, sier Stabell til NTB.

Waagaard, som ikke er oppført med noen inntekt, slipper å betale saksomkostninger.