På vei inn til kontoret første dag på jobben 18. oktober i 2005, fikk Kristin Halvorsen klasket en bløtkake i nakken.

«Brudd på helt grunnleggende demokratiske verdier i et demokratisk samfunn» fastslår Borgarting lagmannsrett, som opprettholder dommen fra Oslo tingrett på 30 dagers ubetinget fengsel.

Til topps

Nå blir det opp til landets fremste dommere om anslaget er å regne som en uskyldig hendelse og et «humoristisk forsøk» på å dra i gang en debatt, eller om kasting av kake på en statsråd er å regne som et angrep på statsforfatningen.

— Min klient påkjærer avgjørelsen til Høyesterett, sier Waagaards forsvarer, advokat Harald Stabell til NTB.

— Både lovanvendelsen og straffeutmålingen blir påkjært, legger han til.

Første gang

Den 24 år gamle BI-studenten Waagaard har hele tiden hevdet at han bare ville skape debatt om utnevnelsen av en SV-politiker som finansminister.

Derfor mener både han og advokat Stabell at det er alt for strengt å dømme den tidligere ustraffede mannen etter straffelovens paragraf 99, som omhandler forsøk på å hindre en statsråd i å gjøre arbeidet sitt.

Paragraf 99 er opprinnelig fra 1902, ble skjerpet i 2000 og har aldri tidligere vært lagt til grunn i en rettskraftig dom.

Dusje og skifte

Lagmannsretten støtter tingrettens vurderinger av at kakekastingen kommer inn under straffelovens kapittel 9 om «Forbrytelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved»:

Fordi Halvorsen måtte hjem og dusje og skifte klær, ble hun satt ut av funksjon i en time. «Handlingen rammes da av ordlyden i paragraf 99, idet det er naturlig å si at hun har vært »hindret” fra å utøve sin virksomhet som statsråd”, heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fredag.

Reagere strengt

Heller ikke anken over selve straffeutmålingen ble tatt til følge av de tre lagdommerne og de fire meddommerne.

Lagmannsretten mener riktig nok at «handlingen utvilsomt er av de mindre alvorlige overtredelser» siden det verken ble fremsatt trusler eller utøvet vold.

Men samtidig må det reageres strengt fordi «det er umåtelig viktig at statsråder kan bevege seg fritt, være i kontakt med folk, delta åpent i den politiske debatt, og for øvrig utøve sin virksomhet i trygghet».

Derfor må det bli ubetinget fengsel og 30 dager er passende mener et flertall på seks, mens et mindretall på en av meddommerne ville sette straffen i tråd med påtalemyndighetens påstand på 45 dager.

Møte folk

Da finansministeren vitnet i saken i Oslo tingrett i oktober i fjor, fortalte hun at hun ikke hadde betraktet kakeangrepet som personlig, men som en handling som var egnet til å ramme den åpne omgangsformen norske politikere kan ha med velgerne.

— Jeg mener det er veldig viktig at vanlige folk vet de kan møte finansministeren på butikken og at hun vet hva det koster å fylle en handlekurv. Dersom konsekvensen av dette er at toppolitikere ikke kan leve et vanlig liv, så er det et stort tap for velgerne og for dem som skal gjøre jobben, sa Kristin Halvorsen.

Angrer

Kakekasteren har for lengst uttrykt anger for sin litt spontane handling. At han risikerte streng fengselsstraff ante han ikke.

— Ingen hadde fortalt meg at det å kaste en kake på en finansminister hadde en strafferamme på 15 års fengsel Det er jo helt høl i huet, sa Waagaard da saken gikk for tingretten.

PÅKJÆRER: Kakekaster John Waagaard.
Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX