Kjennelsen i Høyesterett innebærer at alle rettsavgjørelser så langt er gjort ugyldige. Dersom påtalemyndigheten fremdeles vil ha den tidligere BI-studenten dømt for kakekastet mot Halvorsen den 18. oktober 2005, må de dermed starte på nytt og begjære ny rettssak i tingretten.

Striden i saken har stått om det har vært riktig å bruke straffelovens paragraf 99 som rammer den som forsøker å sette kongen, statsministeren eller statsråder ut av evne til å utføre jobben sin. Waagaard ble både i tingretten og lagmannsretten dømt til fengsel i 30 dager for å ha forbrutt seg mot denne svært lite benyttede bestemmelsen.

Innså konsekvensene?

Høyesterett skriver i sin kjennelse at det er anledning til å dømme noen etter denne bestemmelsen selv om man bare kaster kake i hodet på noen. Men i denne konkrete saken er det ifølge Høyesterett imidlertid tvil om Waagaard har innsett konsekvensen av handlingen han utførte.

«I tingrettens dom konkluderes det med at Waagaard forsettlig har overtrådt straffelovens paragraf 99, men det er ikke angitt hva retten har funnet bevist når det gjelder Waagaards forhåndsoppfatning av handlingens følge», skriver førstvoterende dommer Hilde Indreberg.

«Slik tingrettens domsgrunner er formulert, etterlater de usikkerhet med hensyn til om forsettskravet er riktig anvendt i dette tilfellet», skriver hun videre.

Starte på nytt?

— Nå er det opp til påtalemyndigheten å avgjøre om de vil starte på nytt og gjennomføre en helt ny og kostbar runde i retten. Når saken endelig vil avgjøres, vil det uansett ha gått så lang tid at Waagaard mest sannsynlig bare vil få en betinget dom, sier mannens forsvarer, advokat Harald Stabell, til NTB.

Det var på vei inn til kontoret på sin første dag som finansminister den 18. oktober i 2005 at Kristin Halvorsen (SV) fikk klasket en bløtkake i nakken av Waagaard som en protest på at hun tiltrådte i stillingen.

Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX