Henriksen kommer fra stillingen som administrerende direktør i advokatfirmaet DLA Nordic DA.

–Styret er svært fornøyd med å kunne innstille Kai G. Henriksen som ny administrerende direktør i AS Vinmonopolet. Med sin solide og allsidige erfaring fra både politikk og næringsliv har han gode forutsetninger for å videreføre det gode arbeidet som er gjort i Vinmonopolet de siste årene, samt å videreutvikle virksomheten i tråd med samfunnets krav og kundenes forventninger, sier styreleder Siri Hatlen i en kommentar.

Kai G. Henriksen er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og har en Master of Business Administration (MBA) fra Harvard. Han har næringslivserfaring fra blant annet McKinsey & Co, Avanse Forvaltning og Storebrand Bank.

Han har også vært leder i Unge Høyres Landsforbund og politisk rådgiver for Rolf Presthus.

–Jeg er svært glad for styrets innstilling. Vinmonopolet skal balansere virksomhetens samfunnsmessige ansvar med en profesjonell og kundeorientert drift. Dette gjør Vinmonopolet til en viktig samfunnsaktør med spennende utfordringer, sier Kai G. Henriksen, som ikke ønsker å gi flere kommentarer før ansettelsen formelt er foretatt. Den formelle ansettelsen vil skje når Stortinget har behandlet odelstingsproposisjon nummer 42.