Det kan forverre sykdommen. Koffein hemmer også nedbrytningen av flere legemidler. Dette samspillet mellom koffein og legemidler øker risikoen for bivirkninger og giftige effekter av både koffeinet og andre legemidler. Et annet problem er at de negative effektene kan likne på andre sykdommer. Det øker faren for feil diagnose.

Hvis du brått må slutte med kaffe for en periode kan det være greit å være obs på at du kan få abstinenser i form av hodepine, angst, tretthet og en følelse av nedsatt energi, økt irritabilitet og influensaliknende symptomer.

Abstinensen starter 12-24 timer etter siste kopp, når maksimum etter 24-48 timer og kan vare i opptil en uke. Etter lang tids bruk av koffein i høye doser kan abstinensplagene bli betydelige. Placebokontrollerte forsøk blant vanlige kaffedrikkere har vist at 20-50 prosent opplever hodepine, mens rundt 10 prosent får psykiske symptomer.

Hodepine i helgene forårsaket av et høyt koffeininntak på hverdager (kaffedrikking på jobb) og et langt mindre koffeininntak på fridager er et relativt vanlig fenomen.